Maksutahte uuringust selgus, et 63% elanikest hindab oma teadmisi Eesti maksusüsteemist heaks ning 90% teab, et maksude tasumise eest saadakse riigilt vastutasuks teenuseid. Kõige madalam on maksuteadlikkus jätkuvalt nooremate ja vähem haritud elanike hulgas. Positiivne on aga see, et mitte-eestlaste seas on viimasel aastal teadlikkus märkimisväärselt kasvanud.

Uuringu läbi viinud Kantar Emori uuringueksperdi Anu Varblase sõnul on näha, et MTA on viimastel aastatel pööranud rohkem tähelepanu venekeelse elanikkonna teavitamisele. „Samuti on näha MTA teavitustöö mõju noorte hulgas: kuigi nende maksualane teadlikkus on jätkuvalt madalam, siis on maksutahe viimasel kahel aastal kasvanud. Lisaks on maksutahe tõusnud alg- ja põhiharidusega elanike hulgas,“ ütles ta.

MTA peadirektori asetäitja Rivo Reitmanni sõnul on rõõmustav näha elanike maksutahte paranemist, mis on ühtlasi MTA üks olulisi eesmärke. „Kõrgem maksutahe tähendab, et inimesed tasuvad vabatahtlikult oma maksud ära, ilma et me peaks nende kogumiseks kulutama ebamõistlikult palju ressurssi, mis on ka maksumaksjale kulukas.“

Reitmann lisas, et uuringus kajastub ka MTA missioon – elanikud tahavad, et asutusel oleks juhendav ja nõuandev, mitte vaid karistav roll. „Meie eesmärk ongi olla maksukuulekate elanike jaoks usaldusväärne ja juhendav partner, kes pakub maksukohustuste täitmiseks lihtsaid ja mugavaid teenuseid. Teise sihtgrupi ehk mitte maksukuulekate kodanike seas hoiame sõnumit, et kui maksude tasumisest hoitakse kõrvale, siis võtab MTA sinuga varsti ühendust,“ lisas Reitmann.

Uuringus osales 1225 juhuvalimi teel leitud vastajat vanuses 15–74, keda küsitleti tänavu septembris.