Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi sõnas, et olukord on energiamajanduse kiires muutuses ning vähese tõenäosusega riskide realiseerumisel on nad valmis koheselt rakendama ettevalmistatud meetmed varustuskindluse kindlustamiseks Eesti tarbijatele nii süsteemi juhtimise kui piisavuse osas.

Suurenenud on näiteks risk Balti riikide enneaegseks ja planeerimatuks eraldumiseks Venemaa elektrisüsteemist. Samuti pole välistatud, et kuigi fossiilkütusel töötavatelt elektrijaamadelt taastuvenergiale üleminek kestab nii Euroopas kui maailmas tervikuna aastakümneid, siis osa vanu elektrijaamu võivad tegevuse lõpetada oodatust varem majandusliku tasuvuse puudumise tõttu.

Elektrivarustuskindluse aruanne

Eestis on süsteemi opereerimise tarbeks olemas ligikaudu 1000 megavatti kindlat elektri tootmisvõimsust ning lisaks 250 megavatti avariireserve. Kindla võimsuse moodustavad sellised tootmise ja juhitava tarbimise võimsused, millega saab arvestada kõrge tarbimisega perioodidel, näiteks päevi kestva pakase korral.

Need võimsused tagavad varustuskindluse ka võimalikes erakorralistes olukordades, näiteks Balti riikide eraldumisel iseseisvaks sagedusalaks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid