„Tänane otsus paneb punkti väga pikalt kestnud läbirääkimistele, mille taga on seisnud ülikiire interneti ja 5G areng Eestis. Seda teemat on arutatud viimased 2-3 aastat, mitme erineva IT-ministri juhtimisel ning nüüd oleme sellega lõpule jõudnud. Siit on meil viimaks võimalus edasi liikuda ja alustada 5G sageduskonkursiga, mis on suur samm lähemale sellele, et ülikiire internet 5G kujul Eestis levima hakkaks," ütles minister Andres Sutt.

Ministri sõnul on Eesti jaoks oluline tagada, et Eesti 5G võrgud ja taristu oleksid usaldusväärsed ja vabad kõrge riskiga tehnoloogiast. „5G sidevõrgud muutuvad lähitulevikus meie digiarengu ja -ühiskonna alustalaks ja võimaldajaks, mistõttu peavad need olema turvalised ja usaldusväärsed," lisas Sutt.

Määrusega täpsustatakse, kuidas peavad ettevõtjad edaspidi riigi julgeoleku huve arvesse võtma. Riist- ja tarkvara ohtu riigi julgeolekule hinnatakse kasutusloa menetluses. Kasutusloa kohustus ning kõrge riskiga riist- ja tarkvara keeld kehtib tehnoloogiale, mis plaanitakse kasutusele võtta pärast määruse jõustumist. Lisaks rakenduvad mõlemad ka juba olemasolevale tehnoloogiale, milles võetakse kasutusele 5G või uuemad funktsioonid. Kasutusloa kohustus ja kõrge riskiga tehnoloogia keeld kehtib sidevõrgu eri osades erinevalt, näiteks tuumikvõrkude puhul hakkavad need kehtima koheselt, kuid 5G ja uuemate võrkude puhul hakkavad need kehtima pärast üleminekuaega. See tähendab, et 5G võrkude puhul tuleb kasutusluba hakata taotlema kohe, kuid kõrge riskiga riist- ja tarkvara on lubatud kasutada kuni 31. detsembrini 2025.

Ministri kinnitusel ei muuda regulatsioon tavainimeste elu ega poes müüdavaid nutiseadmeid, vaid tagab riigi IT-taristu turvalisust. „Nii kindlustame, et meie sidevõrgud on usaldusväärsed ja inimeste andmed kaitstud," lisas Sutt.

Sageduskonkursi alustamiseks tuleb ettevõtlus- ja IT-ministril kinnitada ka 5G konkursi tingimused 3,6 GHz sagedusalas. Minister Suti ettepanekul läheb konkursil jaotamisele kolm sagedusluba.

„3410-3800 MHz sagedusvahemik on üks olulisemaid 5G sagedusalasid ja on oluline, et selle jaotus võimaldaks tagada parima teenuse kvaliteedi ja annaks võimaluse pakkuda kõiki uue põlvkonna teenuseid. Tuleviku 5G teenused nagu isesõitvad bussid ja ülikiire andmeside vajavad toimimiseks võimalikult suurt sagedusvahemikku, mis on olnud ka Euroopa Komisjoni soovitus. Kuna koordinatsioonilepingut Venemaaga ei ole olnud võimalik sõlmida ning arvestades sellest tulenevaid piiranguid sagedusala kasutusele, on sagedusala jaotamine kolmeks võrdseks osas mõistlik kompromisslahendus, mis toetab ka konkurentsi," selgitas Sutt.

Sagedusvahemik 3410-3600 MHz jagatakse kolmeks võrdseks osaks suurustega 130 MHz. Täpsemad konkursi tingimused saadetakse sideettevõtjatele arvamuse avaldamiseks lähipäevil.

Sageduskonkurss kuulutatakse välja peale elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist, see on peale 01.02.2022. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda, peale seda konkurss käivitub ning jagatakse välja sagedusload.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid