Tallinna linnatranspordiameti kommunikatsioonijuht Olga Polienko selgitas, et mõlemad trollibussid on liinilt maha võetud, sest neid enam tehnilistel põhjustel liinisõitudeks kasutada ei saa. "Varasemalt oleme elektroonilise veebikeskkonna kaudu müünud tramme ja nende oksjonid on läinud edukalt, nt on üks tramm leidnud taaskasutust kohvikuna Balti jaamas," meenutab ta.

Trollibusse müüvad nad elektroonilise veebikeskkonna kaudu esmakordselt. "Saamegi näha, kas oksjon osutub edukaks," lisas ta.

Polienko sõnul pole praegu ühtegi pakkumist esitatud, küll aga on trollide vastu huvi tuntud ning ka täiendavaid küsimusi esitatud. Oksjoni algpakkumine on 3000 eurot. Mõlemad trollid on valminud 2003. aastal.

AS-l Tallinna Linnatransport on kinnis- ja vallasvara võõrandamise kord, mille kohaselt on ettevõte kohustatud vallasvara võõrandamiseks läbi viima enampakkumise. "Üks võimalus seda teha on kasutada elektroonilist veebikeskkonda," selgitas Polienko.