Minister Andres Suti sõnul võimaldab sagedusala kolmeks jagamine pakkuda sideettevõtjatele maksimaalselt suuri sagedusplokke, mis arvestavad Venemaa poolseid piiranguid ja võimaldavad sideettevõtjatel ehitada üle-eestilisi 5G sidevõrke. „Venemaaga koordinatsioonilepingut jätkuvalt ei ole ja lähiajal ei ole seda ka oodata. See aga tähendab, et sagedusalast 3410-3800 MHz pool (200 MHz) on Eesti jaoks piiratud kasutusvõimalusega. Venemaa kasutab seda sagedusala kosmosesideks ja rahvusvahelised reeglite järgi on see esmaoluline," selgitas Sutt. Samuti on tema sõnul ka Euroopa Komisjoni soovitanud 5G eeliste maksimaalseks ärakasutamiseks kasutada võimalikult suuri sagedusplokke. „Andmeedastuskiirus on sõltuvuses sagedusploki suurusest ehk mida suurem sagedusplokk, seda suuremaid andmeedastuskiiruseid on võimalik tarbida," lisas Sutt.

Kõik kolm sagedusloa võitjat saavad sagedusalas 3410-3600 MHz vastavalt sagedusloale 70 MHz / 60 MHz / 60 MHz nn kasulikku sagedusplokki, kus Venemaa poolt tingitud piirangud puuduvad ning sagedusalas 3600-3800 MHz vastavalt sagedusloale 60 MHz / 70 MHz / 70 MHz Venemaa poolsete piirangutega sagedusplokki.

Lisaks täiendas minister nõudeid konkursil osalejatele. „Minu selge soov on, et konkursile tuleksid osalema piisava finantsvõimekusega sideettevõtjad, kellel on selge plaan ja eesmärk Eestis 5G võrku ehitada ja Eesti inimestele uue põlvkonna teenuseid pakkuda," rõhutas Sutt. Määrusega kehtestatakse sagedusloa võitjatele kohustus teha 5G teenus lõpptarbijatele kättesaadavaks ühe aasta jooksul alates sagedusloa andmisest. Samuti tuleb loa saajatel kahe aasta jooksul paigaldada üle Eesti vähemalt 200 tugijaama, millest 100 võivad asuda Harju maakonnas ning igas maakonnas peab paigaldama vähemalt viis tugijaama. „Need nõuded garanteerivad, et sagedused lähevad ettevõtetele, kes on koheselt valmis investeerima 5G võrgu arendamisse," lisas minister.

Samuti lisati konkursi tingimustesse viide infoturbe nõuetele, mida sagedusloa võitnud sideettevõtja sidevõrgus kasutatava riist- ja tarkvara kasutamisel järgima peab.

MKM ootab sideettevõtjate tagasisidet konkursi määrusele 12. jaanuariks 2022. Konkursi saab taaskäivitada pärast elektroonilise side seaduse muudatuste jõustumist, st peale 01.02.2022. Seejärel on sideettevõtjatel 60 päeva aega konkursile registreeruda, peale seda konkurss käivitub ning jagatakse välja sagedusload.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid