Ettevõtte juhtimise ja majandusküsimuste kategoorias on Yandex 7% parima hulgas. Kõrgeima võimaliku hinde sai ettevõtte panus innovatsiooni, arendades projekte, mis aitavad ka teistel ettevõtetel uusi tooteid kiiremini turule tuua. Lisaks hindasid eksperdid Yandexi kõigile tasuta kättesaadavate projektide arendamist, mis aitavad teistel ettevõtetel uusi tooteid kiiremini turule tuua.

Üldiselt kuulub Yandex jätkusuutlikkuse poolest digiteenuste ja meediatööstuse ettevõtete 5% hulka ning sotsiaalse kaasamise edetabelis on see turuosaliste seas 1%.

Märgitud on ka saavutused keskkonna valdkonnas, täpsemalt on tunnustatud energiajuhtimise ja energiatõhususe parandamise meetmed andmekeskustes, mida hindab üle 94% teistest digiteenuste ja meediasektori ettevõtetest.

S&P Globali eksperdid tunnustasid Yandexi personalipraktikaid, täpsemalt erinevaid lähenemisviise töötajate motiveerimiseks ja arenguks. Erilise näitena saab välja tuua Yandexi panust Covid-19 pandeemia ajal, mil osutati transporditeenust meditsiini- ja sotsiaaltöötajatele. Samuti toodi positiivselt esile ettevõtte loodud haridusalaseid algatusi.

Dow Jonesi jätkusuutlikkuse indeksisse valitakse igal aastal parimatest ettevõtetest 10% nende pikaajaliste tulemuste terviklikul hindamisel. Mõõdetakse majanduslikke, keskkonna- ja sotsiaalseid (ESG) näitajaid. DJSI maailmaindeksit uuendatakse igal aastal S&P Globali läbiviidud ettevõtte jätkusuutlikkuse hindamise tulemuste põhjal, mis hindab ettevõtte ESG tulemuslikkust, kasutades laia valikut tööstusharuspetsiifilisi kriteeriume.

Yandex avaldas oma esimese jätkusuutlikkuse aruande ja esitles ametlikku jätkusuutlikkuse tegevuskava 2021. aasta mais. Tegevuskava keskendub 12 prioriteetsele valdkonnale, mis hõlmavad haridust, infoturvet ja andmete privaatsust, teenuse kvaliteeti, süsiniku jalajälge, juurdepääsetavust ja muid valdkondi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid