Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus selgitas, et Eesti FinTechi sektor on aastatega hoogsalt kasvanud ja seni on teenusepakkujate tegevus olnud reguleerimata või minimaalselt reguleeritud ja finantsjärelevalvele üldjuhul ei allu. "Samal ajal ulatus näiteks eelmisel aastal ühisrahastusplatvormide kaudu vahendatava raha jääk ligi 440 miljonit euroni, viimase viie aasta tehingute kogumaht oli ligi 900 miljonit eurot," ütles ta.

Muudatuste suurim eesmärk ongi anda ette ühtsed reeglid kõigile valdkonnas tegutsejatele, sealjuures tagades, et ka investorid ja tarbijad saaksid õiget ja täielikku teavet pakutavate instrumentide ja teenuste kohta ning nende õigused oleksid kaitstud.

Tulenevalt tehnoloogia arengust on viimasel kümnendil hoogustunud kapitali kaasamine erinevate alternatiivsete investeerimisvõimaluste kaudu. Selliseid investeerimisvõimalusi pakkuvate ettevõtjate tegevus on aga suures osas reguleerimata ja puuduvad tõhusad investori kaitsemeetmed. Seetõttu võivad aga tarbijad ja investorid saada liiga vähe informatsiooni. Sellest tulenevalt on reguleerimata finantssektoris pettuseid lihtsam toime panna.

Muudatuste jõustudes peavad nii senised kui uued ühisrahastusteenuse pakkujad viima oma tegevuse vastavusse uute nõuetega. See tähendab tegevusloa taotlemist ja finantsinspektsiooni järelevalve alla minemist koos aruandluskohustusega. Lisaks peavad ettevõtjad osutama teenust seadusest tulenevate nõuete kohaselt ja vastutama nende nõuete rikkumise eest. Ka peavad kõik rahapesu andmebüroolt loa saanud virtuaalvääringu teenuse osutajad hakkama edaspidi taotlema tegevusluba finantsinspektsioonilt ja järgima oma tegevuses eelnõus toodud nõudeid.

Rahandusministeeriumi andmetel oli 2020. aasta lõpus Eestis registreeritud ligi 20 ettevõtjat, kes haldasid ühisrahastusplatvorme. Nende platvormide kaudu vahendatud rahastuse jääk oli aasta lõpus ligikaudu 440 miljonit eurot ehk 1,6% SKPst.

Eestis väljastatud kehtiva virtuaalvääringu teenuste pakkumise tegevusloaga ettevõtjaid on u 400. Kuid krüptovarade vahendamise teenuse osutajate kohta adekvaatne statistika puudub.

Regulatsiooniga kaetakse seega suur osa Eesti FinTechi sektorist nõuetega, mis tagavad muu hulgas finantsteenuseid osutavate ettevõtjate võrdsema kohtlemise, ühtlasemad konkurentsitingimused ja klientidele parema ülevaate pakutavatest teenustest, samuti kehtestatakse asjaomased kaitsemehhanismid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid