Börsiteates seisis, et aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendatakse tingimuslikult 220 000 eurolt 292 727 euroni, st 72 727 euro võrra. Kui IPO hinnaks kujunes 5 eurot, siis kes soovivad nüüd märkida, peavad 1 aktsia eest välja käime 5,5 eurot. ELMO Rendil on õigus väljastada 727 270 uut lihtaktsiat. Aktsiaseltsi aktsionärid volitavad Aktsiaseltsi juhatust määrama ja täpsustama väljalastavate aktsiate lõpliku arvu ja jaotuse investorite vahel.

Varasematel aktsionäridel puuduvad märkimise eelisõigused, kuid pakkumisel võivad osaleda kõik. “Aktsiate üle- või alamärkimise korral otsustab Aktsiaseltsi nõukogu aktsiate jaotuse aktsiaid märkinud investorite vahel,” seisis börsiteates

Uusi aktsiaid saab märkida perioodil 27. detsembri 2021 kella 10.00-st kuni 7. jaanuari 2022 kella 16.00-ni. Siinkohal tuleb lisada, et aktsiaseltsil on õigus lühendada või pikendada märkimise perioodi. Lisaks märgiti börsiteates, et kõigil märkijatel on õigus saada dividende alates 2022. majandusaasta eest.

ELMO Rent AS tegeleb keskkonnasõbralike sõidukite jagamiseteenuse osutamisega ning sellega seotud keskkonnasõbralike ja uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamise, käivitamise ja laiendamisega nagu sõidukipargi IT-operatsioonisüsteemid, automaatjuhtimissüsteemid ja kaugjuhitavad sõidukid.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid