„Hoonestusloa taotlusega on kavandatud rajada meretuulepark, mis koosneb kuni 299 tuulikust, tuulikute omavaheliseks vahekauguseks on orienteeruvalt 1 km,“ sõnas TTJA ehitus- ja raudteeosakonna juhataja Kati Tamtik. Ta lisas, et hoonestusloa objektiks oleva ehitise kasutamise otstarve on meres paiknevate tuuleelektrijaama rajatiste kaudu elektrienergia ja/või vesiniku tootmine. Kavandatava meretuulepargi võimsus on orienteeruvalt kuni 5980 megavatti (MW).

Utilitas OÜ-l tuleb esitada TTJA-le keskkonnamõju hindamise programm nõuetele vastavuse kontrollimiseks 18 kuu jooksul ning keskkonnamõjude hindamise käigus vajalikud uuringud tuleb läbi viia viie aasta jooksul alates keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmisest.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneering on kehtestatud 17.04.2017 ja selle alusel on õigus taotleda planeeringus toodud tuuleenergeetika aladele hoonestusluba tuulepargi rajamiseks. Utilitas OÜ hoonestusloa taotlus vastab planeeringu tingimustele. Varasemalt on Liivi lahes algatatud valitsuse poolt hoonestusloa menetlus meretuulepargi rajamiseks Eesti Energia AS taotluse alusel. Taotletavad alad omavahel ei kattu.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid