Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK) avasid 3. jaanuaril väikesaarte programmi taotlusvooru projektidele, mis suurendavad väikesaarte elanikele osutatavate esmatähtsate teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti.

Programmi abil on võimalik viia saareelanike kvaliteetseid teenuseid

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul saab väikesaarte programmi toel viia saareelanikeni kvaliteetseid teenuseid, mida läheb vaja nii igapäevaselt kui ka hädakorras. „Programmi abil on võimalik parandada saarte elektri, sideteenuse, joogivee, terviseteenuste, hariduse ja muude eluks vajalike teenuste kättesaadavust, samuti arendada päästevõimekust ning transpordiühendust maismaaga,“ loetles Aab toetuse kasutamise võimalusi.

„Varasemates taotlusvoorudes oleme toetanud näiteks veetorustiku ehitust Piirissaarele, mobiilsideteenuste toitekindluse tagamist Kihnul, Vormsil ja Aegnal, ATV soetamist Manija Päästekomandole ja hüdrokopteri soetamist Muhusse,“ tõi minister näiteid.

Väikesaarte programmist saavad toetust taotleda 16 püsiasustusega väikesaart: Abruka, Aegna, Heinlaid, Kesselaid, Kihnu, Kräsuli, Kõinastu, Manija, Naissaar, Osmussaar, Piirissaar, Prangli, Ruhnu, Vilsandi, Vormsi ja Väike-Pakri. Taotlusi saavad esitada nii avaliku, era- kui ka kolmanda sektori asutused. Taotlusvooru maht on 640 000 eurot, maksimaalne toetuse määr ühe projekti kohta on 130 000 eurot ja oma- või kaasfinantseeringu osa peab katma vähemalt 15 protsenti projekti kuludest.

Väikesaarte programmi taotlusvoor on avatud 3. märtsini 2022 kell 16.00. Projektid peavad olema lõpetatud hiljemalt 2023. aasta 31. oktoobriks.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid