Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Suti sõnul on ühendorganisatsiooni edu võtmeks koostöö kõigi osapoolte vahel. “Organisatsiooni edukus sõltub nii juhatuse ja nõukogu koostööst kui ka sellest, kui hästi töötajad ühiselt seatud eesmärke ellu viivad. Lauri on pikalt olnud suure organisatsiooni tippjuht, tal on kogemus organisatsioonide ühendamisest ning ta on kujundanud kliendikogemust väärtustavat organisatsioonikultuuri. Koos nõukoguga, kuhu kuuluvad rahvusvahelise ettevõtlus- ja finantssektori ning avaliku sektori taustaga inimesed, on uus organisatsioon valmis saavutama suuri eesmärke. Soovin Laurile ja meeskonnale edu,” sõnas Sutt.

Kogemus tippjuhi ja innovatsiooni edendajana

Lugna on juhtinud Maanteeameti peadirektori asetäitjana klientide teenindamist ja liikluse ohutumaks muutumist. Viimased kuus aastat on ta kantslerina juhtinud Eesti suurima töötajaskonnaga Siseministeeriumi valitsemisala. Ta ei kuulu ühtegi erakonda.

Ühendorganisatsiooni nõukogu esimehe Ants Noodi sõnul on Lauri Lugna kogemus tippjuhi ja innovatsiooni edendajana võimaldanud tal õppida tundma ühiskonna kui terviku vajadusi ning mõista Eesti ühiskonna ja majanduse probleeme ning arenguvõimalusi nii rahvusvahelises kui kohalikus vaates. „Tema kogemus avaliku sektori tippjuhina võimaldab tal paremini siduda kokku riigi võimalused ja ettevõtjate ning koduomanike vajadused, samas on tal ka kogemus partnersuhete edendamisel ja klientide vajaduste mõistmisel, mida läheb sihtasutuse juhtimisel kahtlemata vaja,“ ütles Noot.

Lugna sõnul on tema peamine ülesanne ühendada kaks organisatsiooni kliendikeskselt toimivaks tervikuks. „Juhina on minu ülesanne olla ühendaja, luua uus strateegia ja struktuur. Meie peamine eesmärk on aidata Eesti majandusel kasvada, toetada ettevõtjaid seal, kus võimalik ja vajalik ning parandada meie elanike elujärge aidates neil kodu rajada või renoveerida. Asutuste senised juhid ja töötajad on teinud väga head tööd, seda kinnitab nii klientide rahulolu kui ka rahvusvahelised tunnustused,“ ütles Lauri Lugna.

Juriidilise nimega Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus loodi EAS-i ja KredExi ühendamisel. Ühendasutuse eesmärk on toetada ettevõtlust ja elamistingimuste parandamist Eestis, suurendada meie rahvusvahelist konkurentsivõimet, nähtavust ning atraktiivsust äri-, elu- ja õpipiirkonnana. Samuti on uuel organisatsioonil võtmeroll digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde elluviimisel ning Eesti kapitalituru arendamisel.

Jaanuarist algab üleminekufaas, mil luuakse ühendorganisatsioonile uus struktuur ja kaubamärk. Sisuline ühinemine jõuab lõpule 2022. aasta jooksul. Seniks jätkub teenuste pakkumine olemasolevate kaubamärkide ehk EAS-i ja KredExi alt, alles jäävad kõik teenused ja ka kodulehed.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid