Rahandusministeerium teeb valitsusele ettepaneku eelnõu mitte toetada. Ministeerium märgib, et käibemaksumäära vähendamine on ebaefektiivne gaasi, elektri- ja soojusenergia hinnatõusu vähendamiseks, kuna tegemist ei ole sihitud meetmega. Lisaks tuuakse välja, et muudatuse positiivne mõju lõpptarbijale on väike, sest keskmine arve väheneks muudatuse tulemusel alla 10 protsendi, see tähendab keskmiselt umbes 4-5 euro ulatuses. Samuti toob ministeerium välja, et määra langetuse mõju ei pruugi tarbijateni jõuda, kuna riik ei kehtesta hindu.

Ühtlasi tõdeb rahandusministeerium, et efektiivseks meetmeks on otsetoetused abivajajatele. Valitsuse otsustega on energiahindade tõusu mõju leevendamiseks järgmiseks meetmed: energiahinna tõusu osaline hüvitamine 1126 eurost esimese pere liikme kohta vähem teenivatele peredele, elektri võrgutasu 50% ulatuses hüvitamine, gaasi võrgutasu täies ulatuses (100%) hüvitamine. Lisaks on edasi lükatud aktsiisitõusud.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium seevastu teeb ettepaneku toetada eelnõu osaliselt, piirates eelnõu kehtivuse perioodi ajaliselt kuni 1. aprillini 2022. a ehk kuni juba valitsuse poolt otsustatud teiste energiahindade tõusu leevendusmeetmete lõpuni.

Valitsus loobub arvamuse andmisest.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid