Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt ütles, et vesinikutehnoloogiate läbimurre maailmas on algamas, oluline on sammuda eesliinil ja toetada Eesti projekte.

“Vesinikust saab tulevikus rohe- ja innovatsioonipöörde üks peamine alustala, mille arendamine loob juurde tarku ja kõrgepalgalisi töökohti, vähendab meie tarbijate energiakulusid ning saame välja vahetada kõrge süsinikulekkega tehnoloogiad,“ lisas ta.

Vesinikutehnoloogiate kaasrahastuse võimalikud allikad lisaks Euroopa Liidule on rakendusuuringute programm, teadus- ja arendustegevuse meetmed, Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse toetus, „Euroopa horisont“ programm ja vajadusel CO2 kauplemistulu aastatel 2022–2026.

Suti sõnul on Eestis hetkel investeerimisküpsetest ettevõtetest Euroopa Komisjoni heakskiitu ootamas kolm ettevõtet, kellel on suur potentsiaal panustada kogu Euroopa Liidu vesinikuenergia tulevikku.

„Eesti ettevõtete potentsiaal arendada vesinikul põhinevat kõrgtehnoloogiat on suur, millega suurendame energia tootmist ja tarbimist keskkonnasõbralikul viisil. Oluline on, et need meie kõigi jaoks kasulikud tulemused ei jääks investeeringu puudumise tõttu toppama,“ lisas ta.

IPCEI võimaldab tuua kokku avaliku ja erasektori tegevused, et viia läbi ulatuslikke väärtusahelapõhiseid koostööprojekte ning aidata kaasa ekspordile, Euroopa Liidu majanduse kasvule ja konkurentsivõimele.

Samuti saavad tulevikus meie ettevõtted kaasa rääkida EL-i vesiniku väärtusahela loomisel ning olla partneriteks teistele rahvusvahelistele ettevõtetele.

Keskkonnaminister Erkki Savisaar kommenteeris teemat ka oma Facebooki lehel. „Vesinikutehnoloogiate kasutuselevõtt toetab Euroopa Liidu seatud kliimaneutraalsuse saavutamist,“ tõdes keskkonnaminister Erki Savisaar. „Keskkonnaministrina rõõmustan selle üle, et Eesti ettevõtete huvi seda energialiiki arendada on olnud elav. See näitab, kui nutikad ja samas keskkonnast hoolivad on meie väikse riigi inimesed. Vesinikutehnoloogiad on nii keskkonnasõbralik kui ka palju erinevaid tarbimisvõimalusi pakkuv salvestusviis. Vesinikku saab kasutada nii tööstuses, transpordis alates lennundusest, laevandusest kuni autodeni, hoonete kütmislahendustes,“ lisas Savisaar.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid