Juhul kui pankadelt saadakse nõusolek ja aktsionäride üldkoosolekult heakskiit, soovitakse maksta dividende 2022. aasta kevadel. Dividendimakseks kujuneks 80 eurosenti aktsia kohta. Praeguse aktsiahinna juures teeks see dividenditootlikkuseks 3,4 protsenti. Hetkel maksab EfTEN Real Estate Fund III aktsia 23,4 eurot, olles täna tõusnud 1,3 protsenti.

Varasematel aastatel pole EfTEN dividendide maksmisest loobunud. Investoritele on väljamakseid tehtud neljal järjestikusel aastal 2018-2021.

Börsiteates seisis, et hoolimata koroona poolt räsitud kahest aastast on fond suutnud kasvatada nii üüritulu kui kulumieelset kasumit ehk EBITDA’d igas ärikinnisvara segmendis ning seda ka ilma uute ärihoonete tulusid arvestamata. Lisaks suudeti hoida äripindade vakantsust alla ühe protsendi, mis oli väga hea tulemus. Ühtlasi tõi kinnisvara ümberhindlus puhastootlikusele juurde 6,4 miljonit eurot ning portfelli võimendamata esmane puhastootlus oli aastalõpu seisuga 7,1 protsenti, seisis EfTEN'i poolt väljastatud börsiteates.

Börsiteates täheldati, et 2021. aasta lõpu seisuga on fondil 5,9 miljonit eurot investeerimata raha, mille turvaline investeerimine on fondi juhtkonna prioriteet. Arvestades asjaolu, et Balti ärikinnisvaraturu tehingute tootluse tase on viimastel aastatel järjest langenud, ei plaani fondi juhtkond antud olukorda arvestades korraldada alanud majandusaasta jooksul uut aktsiate lisaemissiooni.