Enamik taotlusi on esitatud elektrooniliselt, paberkandjal avaldusi on üksnes kuus. Inimestel on siiski palju küsimusi, millele võib vastuseid leida linnavalitsuse kodulehelt.

Vähemalt ühe pereliikme elukoht peab olema rahvastikuregistris Pärnu omavalitsuses

Toetust on võimalik taotleda vaid oma peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks. Pärnus on energiatoetust võimalik taotleda ainult Pärnu linna või mõnda tema osavalda registreeritud isikutel. See tähendab, et vähemalt ühe pereliikme elukoht peab rahvastikuregistri järgi olema Pärnu omavalitsuses.

Toetust makstakse üksikisikutele ja peredele, kelle kuu netosissetulek jääb alla mediaanpalga, mis on perekonna esimese liikme puhul 1126 eurot kuus. Pere iga järgmise vähemalt 14aastase liikme puhul lisatakse sellele 563 ja alla 14aastase liikme puhul 337,8 eurot.

Sissetulekuks peetakse tulumaksuga maksustatud tulusid pärast nende maksustamist. Isikutele ja peredele, kelle sissetulek jääb alla kehtestatud piirmäärasid või on sellega võrdne, hüvitatakse septembrist (tagasiulatuvalt) kuni märtsini 80% arvetel toodud energia koguhinna sellest osast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Hüvitamise taotlemiseks on mitu võimalust

Kulutuste hüvitamise taotlemiseks on neli võimalust. Saab kasutada e-teenindust või täita kodulehel olev taotlusvorm ja saata e-kiri aadressil energiatoetus@parnu.ee. Võimalus on saata ka taotlus postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Taotleja saab tulla ka linnavalitsusse või osavallakeskusesse ja täita kohapeal avaldus.

Taotlusele tuleb lisada eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid selle energialiigi kohta, mille kulude katteks toetust soovitakse. Arved peavad sisaldama tarbitud energiat ning selle maksumust eurodes. Kui pere alaline elukoht erineb rahvastikuregistrisse kantud elukohast, tuleb lisada elukoha kasutamist tõendavad dokumendid. Vajadusel tuleb lisada ka tõendid makstud elatise ja täitemenetluses kinni peetud summade kohta.

Taotlusele lisatavaid energiaarveid on võimalik kõige lihtsamalt alla laadida energiamüüja iseteeninduskeskkonnast. Lisainfot saab Eesti Energia blogist. Taotlusi energiakulude hüvitamiseks saab esitada kuni selle aasta 31. maini.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid