„Advokaadibüroo suurim väärtus on head suhted klientidega ning töökad ja targad advokaadid. Suur rõõm on teatada Sandra ja Edgar-Kaj järgmisest sammust nende karjääriredelil. Sandra ja Edgar-Kaj suur panus majanduskaristusõiguse ning energiavaldkonna arendamisse on pälvinud erakordset tunnustust nii kolleegide kui klientide poolt," ütles WALLESSi juhtivpartner Piret Kergandberg.

Sandra-Kristin Kärner tegutseb advokaadina 2015. aastast. Ta on tunnustatud kriminaalõiguse ekspert, kes on osalenud kõikides viimaste aastate suuremates majandus- ja korruptsioonikuritegude menetlustes. Lisaks on Sandral ulatuslik kogemus klientide esindamisel keerukates tsiviilkohtumenetlustes, samuti vastavuskontrollide läbiviimisel. Advokaaditööle lisaks on Sandra hinnatud õppejõud, kes õpetab Tartu Ülikoolis tulevastele juristidele süüteomenetlust ja õiguslikku argumenteerimist.

Edgar-Kaj Velbri on Eesti Advokatuuri liige alates 2015. aastast. Ta on WALLESS Eesti energiaõiguse valdkonna juht ning nõustanud ja esindanud kliente mastaapsetes taastuvenergia ja üldiselt energeetikaga seotud projektides ja õigusvaidlustes. Edgar-Kaj on lisaks advokaaditööle panustanud kaasautorina ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku kommenteeritud väljaande koostamisse.

Eesti juhtiv advokaadibüroo WALLESS nõustab ja esindab kliente kõigis äriõiguse ja sellega piirnevates valdkondades. WALLESSi kaubamärgi all praktiseerib Eestis, Lätis ja Leedus üle 100 advokaadi ja juristi, neist üle 30 tegutseb büroo Tallinna ja Tartu kontorites.

Eesti Ekspress on Kärnerit tituleerinud kui oma põlvkonna üht nutikamat juriidilist aju (loe siit)