Soome lahte on juba üle kümne aasta soovinud suurt meretuuleparki rajada Neugrund OÜ. Märt Poots ütleb, et Eesti riik on selle aja jooksul praktikseerinud paigalseisu ja hoonestusloa taotluse menetlus ei ole kuhugi jõudnud. Eelmise aasta alguses valmistati ette valitsuse korraldust menetlusest keeldumise kohta, kuid Poots ütleb, et sedagi ei viidud terve aasta jooksul valitsuse istungile, ehkki lubati viia.

„Lõpuks võeti see päevakorrast üldse maha, mis andis hetkeks lootust. Möödunud aasta viimastel päevadel, kui elektri hind rallis juba uskumatutel kõrgustel, koostati uus eelnõu, mis endiselt ignoreeris reaalsust ning mille kohaselt tahetakse Neugrundi arendus ära tappa,” kirjeldab Poots. Ta räägib, et ametnike fantaasia oli eriliselt hoogu juurde saanud ja Soome lahes paiknevas tuulepargis oli hakatud nägema julgeolekuohtu Lätile.

Kui palju on meil veel töös meretuuleparke? Kui kiiresti võiksid need valmida? Kui palju sealt elektrienergiat hakkab saama? Seda loe alljärgnevast loost.