Ratas ütles, et uued meetmed tulevad nullbürokraatiaga, on lihtsamad ja aitavad inimesi päriselt. "Inimesed ei pea käima oma paberitega valla- või linnavalitsuste uste taga, ei pea tegema midagi infotehnoloogiliselt. Seda teeb riik nende eest," ütles Ratas ning lisas, et uus meede rakenduks selle aasta esimesel kolmel kuul.

Lisaks sõnas Ratas, et kokkuleppe saavutamine näitab valitsuse oluliselt paranenud tervist.

Koalitsioonipartnerid Keskerakond ja Reformierakond jõudsid kokkuleppele energia hinnatõusu leevendamise täiendavates meetmetes, millega kehtestatakse kodutarbijatele elektri- ja gaasi hinnalagi ning viiakse äritarbijate elektri võrgutasu nulli.

"Lähtusime põhimõttest, et mitte keegi ei peaks ootamatult kerkinud kõrgete energiahindade pärast und kaotama. Seetõttu lõime juba kehtinud paketi kõrvale veel täiendavad leevendusmeetmed, mis rakenduvad automaatselt," sõnas Reformierakonna fraktsiooni juht Mart Võrklaev.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et praeguses kiire hinnatõusu tingimustes on oluline, et lisameetmete pakett oleks lihtne, tõhus ja nullbürokraatiaga rakendatav. "Keskerakond peab tähtsaks, et hinnašoki tingimustes saaksid vajalikku tuge nii eratarbijad kui ka ettevõtjad. Tuleb vältida olukorda, et inimesed satuksid erakordsetes oludes võlaorjusesse ja ettevõtlussektorit tabaks pankrotilaine. Oma inimestele on abikäe ulatanud paljud Euroopa riigid, Eesti ei saa jääda kõrvaltvaatajaks," lausus Karilaid.

Meetmete pakett koosneb kolmest osast. Esiteks hinnalagi kodutarbijatele 12 senti kWh kohta elektritarbimisele kuni 650 kW/h. See tähendab, et kui elektri hind kas börsil või fikshinnaga paketis ületab 12 senti kW/h, maksab selle osa elektriarvest kinni riik. Tarbija ise midagi tegema ei pea, elektrimüüja edastab talle juba arve, kus hinnalage ületav osa on juba maha arvestatud.

Teiseks hinnalagi gaasi hinnale. See on kodutarbijatele 65 €/MWh kohta, seda ületava osa kompenseerib riik 100% kuni tarbimiseni 2.75 MWh.

Kolmandaks kompenseeritakse äritarbijatele jaanuarist märtsini 100% elektri võrgutasu (seni oli võrgutasu alandatud 50%).

Koalitsioonipartnerid jätkavad tööd ettevõtetele gaasi hinna tõusu leevendusmeetme kokku panemisel.