"Ajakirjandusest oleme üles noppinud info, et riigikogu on kaalumas kodutarbijate elektri hinna fikseerimise võimaluste suurendamiseks seaduste muutmist selliselt, et fikseeritud hinnaga tähtaegne leping oleks tarbijale siduv kuni lepingu lõpuni. /.../ Kuid turuhinna oluline kõikumine ei toimu vaid elektriturul, ettearvamatult käituvad hinnad ka gaasiturul. Seetõttu on väga oluline seista mõlema energia tarbijate eest ning pakkuda neile ühesuguseid võimalusi. Sellest tulenevalt leiame, et fikseeritud hinnaga tähtajaliste lepingute osas tuleb teha muudatusi ka gaasilepingute regulatsioonis," kirjutas Eesti Gaasi juhatuse esimees Ants Noot kirjas Kristen Michalile, Kaja Kallasele ja Taavi Aasale.

Noot leiab, et praeguste volatiilsete hindade tingimustes saab energiamüüja pakkuda fikseeritud hinda vaid juhul, kui ta on veendunud, et klient ka endale võetud kohustusi kokkulepitud tähtaja vältel täidab või mittetäitmise korral tekkinud kahju müüjale korvab.

Edasi on võimalik lugeda ERRist.