Ettevõtjad ja eriti kogu toiduainesektor ootab nüüd valitsuselt gaasi hinna leevendusi. "Toiduainetööstus on riigi suurim tootmissektor gaasi tarbimises," nendib Potisepp.