Nõukogu on ettevõtte juhtimisega üldjoontes rahul, kuid uue arengukava koostamise pikal teel oleme jõudnud järelduseni, et AS Saarte Liinid juhtimine vajab värsket pilku ja käiguvahetust," märkis ASi Saarte Liinid nõukogu esimees Jaano Vink. „Eelmine aasta lõppes Saarte Liinidele numbriliselt väga hästi, kuid igapäevase majandamise kõrval on juhatusel oluline ülesanne vaadata loovalt ettepoole ning teha täna otsuseid, mille vilju saab nautida alles homme ja ülehomme."

„AS Saarte Liinid on jõudnud punkti, kus ettevõtte edasise arengu tagamiseks on vaja uusi lahendusi. Kõike seda koos juhatuse esimehega analüüsides jõudsime arusaamiseni, et sobivaim hetk muutusteks on ajal, kui ettevõttes on kõik korras," selgitas Jaano Vink. „Nii anname uuele juhile võimaluse kujundada rahulikult oma visioon tulevikust ja asuda seda kohe ka aktiivselt ja süsteemselt ellu viima."

„Nõukogu nimel tänan Villu Vatsfeldi üle 17 aasta kestnud kiiduväärse töö eest, mille jooksul on AS Saarte Liinid kasvanud hea maine ja väärikate majandustulemustega üle-eestiliseks sadamapidajaks," märkis Jaano Vink. „Kuni uue juhatuse esimehe leidmiseni jätkab ettevõtte juhatus üheliikmelisena, kuhu kuulub Uku-Madis Savisto."

„Nõukogu seisukohad ja otsus on selged ning arusaadav on ka see, et uute visioonide elluviimiseks on vaja uusi inimesi," märkis juhatuse esimees Villu Vatsfeld. „Olen tänaseks pühendanud regionaalsete sadamate arendamisele suure osa oma elust ja Saarte Liinide tulemusi vaadates teinud seda edukalt. Kuna olen inimeste ja kogemuste usku, siis tahan igal juhul tänada kõiki töökaaslasi nende ühise panuse eest selles eduloos. Loodan, et Saarte Liinid saab peagi uue tegusa juhi, kes võtab vastu ettevõtte ees seisvad väljakutsed ja suudab nõukogu ootused täita."

Saarte Liinid koosseisu kuulub hetkel kokku 18 sadamat üle Eesti: Virtsu, Kuivastu, Rohuküla, Heltermaa, Roomassaare, Triigi, Sõru, Ringsu, Kihnu, Sviby, Munalaiu, Manilaiu, Abruka, Naissaare, Vikati, Papissaare, Piirissaare ja Laaksaare sadam.

2021. aastal tegid laevad avalikul liiniveol kõikide AS Saarte Liinid sadamate kaudu kokku 29 958 reisi, liinidel teenindati kokku 2 437 015 miljonit reisijat ja 1 174 921 miljon sõidukit.

Kaupa veeti ASi Saarte Liinid sadamate kaudu 2021. aastal kokku 906 885 tonni, sealhulgas eksporditi 820 757 tonni erinevaid kuiv- ja puistlasti kaupu, imporditi 58 912 tonni puistlasti kaupu ning võeti vastu kokku 8 637 tonni meresaadusi.

AS Saarte Liinid 2021. tulude maht oli esialgsete majandusaruannete järgselt ettevõtte tegevusaja suurim, kokku 10,0 miljonit eurot, käive 8,0 miljonit eurot ja puhaskasum 1,5 miljonit eurot.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid