2020. aasta veebruaris, kui Eesti Energia omandas riiklikul enampakkumisel Tootsi kinnistu 51,5 miljoni euro eest, lubas Eesti Energia finantsjuht, et nad asuvad pärast lepingu allkirjastamist RMK-ga hankeid läbi viima, et 2020. aasta lõpuks või 2021. aasta alguses jätkata ehitusega. Loodeti, et 2023. aastal hakkab park energiat tootma. Eesti Energia küsis Eleringilt hinnangut, kas on õigus saada Tootsi tuulikupargis toodetava elektri eest toetust, millele Elering vastas eitavalt. Eesti Energia ei nõustunud argumentidega, millega sooviti jätta tuulepark toetuseta, kuna summad võivad küündida 12 aasta peale 250 kuni 300 miljonini. Seega esitas Eesti Energia 14.01.2021 kaebuse Tallinna halduskohtule, et saada vaidlusküsimuses sõltumatu hinnang.

Analoogseid vaidlusi on veel

Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster sõnas, et osapooled on esitanud oma seisukohad ning istung on peetud, kuid otsust pole kohus vaidluses seni teinud.