Väärtuspõhine ja vastutustundlik juhtimine, töötajate hoidmine ning nende võrdne kohtlemine on olulised tugisambad, mis suures osas ettevõtte edu tagavad. Erinevate kogemuste väärtustamine toob kaasa õnnelikumad töötajad, kvaliteetsemad otsused, innovaatilisemad ideed ja selle kõige tulemusel kasuminumbrid, mis teevad konkurentidele silmad ette. Praegu on tööturul võtmeküsimuseks töötajate hoidmine ja selles osas on eelis neil Eesti tööandjatel, kes on oma tegevuste eest tunnustatud kvaliteedimärgisega “Austame erinevusi”.

Alates 2018. aastast iga kahe aasta tagant läbiviidava hindamise tulemusena on mitmekesise tööandja märgisega pärjatud 32 ettevõtet. Nimekirjas leidub nii rahvusvahelisi korporatsioone ja IT-ükssarvikuid kui ka palju väiksemaid kodusemaid nimesid. Märgis kehtib kaks aastat ja lisaks olemasolevatele ettevõtetele on selle aasta kevadel oodatud tiitlit taotlema ka kõik uued soovijad.

Väärtustest lähtumine järjest olulisem

Mitmekesisus ja kaasatus tähendab juhtimispraktikat, millega soodustatakse töötajaskonna mitmekesisust, seatakse kesksele kohale võrdne kohtlemine ja kõiki inimesi kaasav organisatsioonikultuur. See võib hõlmata näiteks paindlikku tööaega, pere- ja tööelu tasakaalu toetamist, soolise palgalõhe monitoorimist, noorte ja 50+ töötajate kandideerima innustamist, kultuuriliste erinevustega arvestamist, ligipääsetava ja turvalise töökeskkonna loomist ja palju muud, mis annab inimestele sõnumi, et nad on organisatsiooni oodatud.

Tööandjate kogemused ja uuringud võrdse kohtlemise olulisusest näitavad selgelt, et töötajate ootused töökohale on kasvanud ning üha enam kuulub soovitud motivatsioonipaketi sisse tööandjapoolne vaimset tervist ja maksimaalselt toetavat töökeskkonda väärtustav suhtumine.

Eesti Inimõiguste Keskuse 2021. aastal tellitud uuringu järgi leiab 84% Eesti elanikest, et tööandja peaks pöörama tähelepanu võrdsele kohtlemisele, ning 62% Eesti elanikest eelistab mitmekesisusele ja võrdsele kohtlemisele tähelepanu pööravat organisatsiooni tööle kandideerimisel.

Erinevusi austavasse organisatsioonikultuuri panustavad tööandjad on oodatud “Austame erinevusi” märgist taotlema 2022. aasta kevadel. See protsess annab võimaluse analüüsida ettevõtte arengukohti, saada tagasisidet ja soovitusi. Taotlemiseks vajalikud dokumendid saab ettevõte mitmekesisuse nõustaja abiga kokku panna kevade jooksul. Märgis on tasuta ja tööandjatele toimub programmi jooksul mitmeid koolitusi. Huvilised kuulevad kõigest lähemalt 2. veebruaril toimuval märgise “Austame erinevusi” taotlemise infohommikul tööandjatele.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid