Trüki- ja pakenditööstuses toimuvad uuendused sarnaselt teiste tööstussektoritega, kus oluline on ettevõtete sisemiste protsesside digitaliseerimine ning tihedam koostöö partneritega. Möödunud aasta on mitmeid protsesse kiirendanud ja muutnud ka sektori käekäiku.

Perioodikaväljaannete turu jätkuv kahanemine, paneb küsimuse alla sinna investeerimise mõttekuse. Samas toob perioodika vähenemine asemele uusi suundi. Näiteks alustas pika ajalooga Kroonpress 2021. aastal kartongpakendite tootmisega. Ka meedia- ja kommunikatsioonivaldkond on pidevas muutumises ning muudab ka trükitööstust. Uute tehnoloogiate kasutuselevõtt võimaldab trükikodadel senisest enam kombineerida füüsilisi tooteid digitaalsete võimalustega ning tuua turule uusi teenuseid – sh trükki väga erinevatele materjalidele.

Eesti trükitööstuse positiivset tõusu varjutab tugevalt toormekriis, materjali- ja energiahindade tõus. Alates 2021 suvest on paberi ja kartongi kättesaadavus ning hüppeline hinnatõus tõsiseks väljakutseks kogu sektorile. Sarnane on olukord ka teiste baastoorainete ja materjalidega, rääkimata energiahindadest. Hinnad on tõusnud kordades, kuid sellest olulisem on materjalide kättesaadavus.

Euroopas on viimasetel aastatel sulgenud uksed mitu paberitootmist ja turule toodava trükipaberi hulk vähenenud umbes 2 miljonit tonni aastas. Samas on Aasia toodangu tarnetega tõsiseid probleeme, mis on paljud trükiste tellimused, sh raamatute ja õpikute tellimused, toonud tagasi Euroopasse – hea võimalus Eesti ettevõtetele võtta paremaid positsioone Euroopa eksportturgudel.

Eesti trüki- ja pakenditööstus 2020

- Sektori käibemaht 400 mln eurot

- Eksport 50–60% kogukäibest

Pakenditootmises toimuvat iseloomustab nõudluse kasv ja vajadus uudsete materjalide järele. E-kaubanduse tõus on kordades kasvatanud nõudlust kartongpakendite järele. Rohepööre suunab tootjaid otsima oma toodetele kestlikumaid pakendeid, konkurentsieelise saavad tootjad, kes liiguvad kiiremini keskkonnasõbralikuma pakendi poole.

Aeg on keeruline ja lihtsaid lahendusi kellelegi ei paista, küll annab keeruliste oludega toimetulek võimaluse kasvuks ja arenguks. Nii on kriisil ka teatav positiivne mõju, paljud ettevõtted on tulnud mugavustsoonist välja ning teinud suure arenguhüppe protsesside automatiseerimises, sisenenud uutele või laiendanud tegevust olemasolevatel eksportturgudel.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid