30 aasta jooksul on ABB kasvanud Eesti üheks olulisemaks suurettevõtteks. ABB on Eesti üks suuremaid eksportööre ja olulisemaid välisinvestoreid – 30 aasta jooksul on investeeritud Eestisse üle 100 miljoni euro. ABB panust välisinvestorina on pärjatud viiel korral: aastatel 2007–2009 ning 2011 aasta välisinvestori tiitliga. Lisaks on ABB valitud 2008. aastal Eesti aasta ettevõtteks.

Edu tõid valmisolek, riskijulgus ja investeerimisvalmidus

ABB peamine eelis Eestisse tulekul 30 aastat tagasi oli valmisolek. ABB Grupp hakkas idasuunal maad kompama juba 1980-ndate lõpul, 1989. aastal tehti esimene reid ka Eestisse. Lähema paari aasta jooksul kohtuti mitmete kohapealsete võtmeisikutega ning kui Eesti 1991. aasta 20. augustil taasiseseisvus, olid ABB-l jalad kindlalt maas ning konkurentide ees suur edumaa.
31. detsembril 1991 registreeriti ABB Estonia ja uuel aastal läks töö hoogsalt käima. Viie-kuue aastaga tõusis ABB komeedina Eesti ettevõtlustaevasse. Ettevõtte kasv jätkus ka uuel sajandil, kusjuures üks kasvu põhjus oli otsus investeerida uude tööstuslinnakusse Tallinna ringtee ääres Jüris, kus aastal 2002 käivitati mootorite ja generaatorite tehas, 2005. aastal tööstuselektroonika tehas.
2013. aastal valmis Jüris uus tootmis- ja büroohoone ning sellega sai lõplikult tänase näo ABB tööstus- ja innovatsioonilinnak One Campus. Kevadel 2017. aastal teatas ettevõtte kauaaegne juht Bo Henriksson oma kõrvaleastumisest ning ABB uueks juhiks Eestis ja Balti riikides sai Jukka Patrikainen.

Alati klientidele ja koostööpartneritele suunatud

Tänaseks on tormilised ajad ammu seljataga ning ABB jätkab Eestis stabiilsel ja orgaanilisel kursil, mida nõuavad maailmamajanduses toimuvad muutused ja kiire reageerimisvajadus neile. Ettevõte tegeleb nii müügi kui ka tootmisega kahes tehases, aga ka korrashoiu- ja äriteenuste pakkumisega elektrifitseerimise, automatiseerimise, ajamite ja robotiseerimise valdkonnas. Viimastel aastatel on ABB oluliselt investeerinud tööstusettevõtetele suunatud digilahenduste arendusse.
ABB tegevusvaldkond on lai ning seetõttu on ka ABB klientuur lai. Eestis paikneva kahe tootmisüksuse kliendid on valdavas osas välismaalt. Eestis on aga ettevõtte koostööpartnerid suuremad hulgimüügifirmad ja seadmevalmistajad, samuti tootmis- ja infrastruktuuriettevõtted ning ehitusfirmad, kes vajavad kas ise või oma projektides elektrifitseerimise ja automatiseerimise lahendusi.
„ABB roll Eesti majanduses ja ühiskonnas on kasvanud kogu aeg, 30 aasta jooksul on olnud meiega seotud sadu ettevõtteid ja tuhandeid inimesi,” kinnitab ABB tegevjuht Jukka Patrikainen. „Muudatused tehnoloogiates on tähendanud ka uusi tootmisprotsesse meie partnerite jaoks. Kodumaisele turule olema aastate jooksul toonud palju rahvusvahelisi tipptooteid, viimase paari aasta jooksul näiteks robotilahendused, transpordisegmendi elektrifitseerimislahendused, seadmete elukaarekorrashoiupaketid jne.”
„Täna oleme üks Eesti suuremaid tööandjaid ja panustame mitmetesse valdkondadesse väljaspool meie otsest tegevust,” lisab ABB juhatuse liige ja tööstusautomaatika valdkonna juht Leho Kuusk. „ABB toodang nii Eesti tehastes kui ka meie pakutavad seadmed ja lahendused toetavad näiteks CO2 vähendamise eesmärke ja aitavad otseselt kaasa kliimaneutraalsuse saavutamisele.”
„Tööstus on majanduse mootor ja seepärast on ABB roll väga oluline,” täiendab Patrikainen. „Oleme osa rahvusvahelisest tehnoloogiarevolutsioonist ja siin Eestis valmistame ja arendame tooteid kogu maailmale. Lisaks pakume kohalikule turule tooteid ja lahendusi, millal jalajälg terve elutsükli jooksul on maailma tipptasemel.”

Töötajate väärtustamine

Esimesel tegevusaastal kümmekonna töötajaga tegutsenud ABB Eesti üksustes töötab 2022. aastal kokku üle tuhande töötaja, mis toob ettevõttele tööandjana kaasa suure vastutuse nii töötajate, nende lähedaste kui ka klientide ja koostööpartnerite ees.
„Inimesed on ABB kõige suurem väärtus ning seetõttu on töötajate heaolu ja töötajakogemus terve töösuhte vältel meie kui tööandja jaoks väga oluline prioriteet,” rõhutab ABB Balti riikide personalijuht Tuuliki Poom. „ABB on kolmekümne aasta jooksul kujunenud mainekaks tööandjaks, kus on väljakujunenud traditsioonid, selged protsessid, kaasaegne juhtimiskultuur ning tugev ohutuskultuur.”
ABB eesmärk on olnud alati toetada läbipaistva, kaasava ja konstruktiivse organisatsioonikultuuri kujundamist, et ettevõtte töötajad tunneksid end töökohal hästi, julgeksid võtta riske ning olla innovaatilised, et pakkuda parimaid teenuseid ja lahendusi.
„Meie töötajad ise hindavad kõige enam ABB arengu- ja karjäärivõimaluste paljusust ning võimalust töötada koos tipptegijatega rahvusvahelises võrgustikus, mis annab kiire ligipääsu maailma kaasaegseimatele teadmistele ja praktikatele,” toob Poom välja. „ABB on enam kui töökoht, see on teekond, kus igaühel on võimalus valida enda jaoks sobiv tempo ja soovitud suund, mille suunas kasvada ning liikuda.”
ABB tooted, teenused ja nutikad tulevikulahendused puudutavad nii täna kui ka tulevikus miljardite inimeste elusid nende endi teadmata. Koostöös teadlaste ja koostööpartneritega on ABB-l võimalus hoolida ning panustada jätkusuutlikuma tuleviku kujundamisse, et tagada ka meie järeltulevatele põlvedele parem elukeskkond.

Eesti ABB numbrites
  • Asutatud 31.12.1991
  • Üle 1000 töötaja
  • 4 tegutsemiskohta: Tallinn, Jüri, Jõhvi, Tartu
  • 2 tootmisüksust: mootorite ja generaatorite tehas ning ajamite tehas
  • Üle 600 kliendi
  • 5 korda Eesti aasta välisinvestor: 2007–2009 ja 2011
  • 1 kord Eesti aasta ettevõte: 2008
  • Rohkem kui 100 miljonit eurot investeeringuid Eestisse

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid