Fondi esmases fookuses on rohetehnoloogiaid arendavatesse ettevõtetesse investeerivad riskikapitalifondid. Juba täna on turul mitmeid erainitsiatiive selliste fondide loomiseks, mis aga vajavad lisatõuget ehk piltlikult öeldes riigipoolset lisatuge. Paralleelselt plaanitakse osa SmartCapi Rohefondi rahastuslahendustest suunata ka omakapitali otseinvesteeringutena rohetehnoloogiat arendavatesse ettevõtetesse olukordades, kus erainvestorite valmisolek ja võimekus seab piirid.

KredExi ja EAS-i ühendasutuse tütarettevõtte SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul panustab uus investeerimisfond ühtlasi Eesti kapitaliturgu ja seeläbi laiemalt ettevõtluskeskkonna arendamisse. „Eesmärgiks on mitmekesistada omakapitali investeeringute pakkumist – soovime muuta kapitaliturgu kriisidele vastupidavamaks ja tagada investeerimisvõimalused ka sellistele innovaatilistele ettevõtetele, mille toode või teenus nõuab mahukaid investeeringuid või mille arendustsükkel on pikk, nii et erainvestoritel napib sageli kannatlikkust, et oodata tulemusi ja kasumit. Siin on meie roll väga oluline, pakkudes investeeringuid ka sellistes valdkondades, kus tehnoloogilised riskid on kõrged ja ebaõnnestumise tõenäosus suurem,” märkis Pettai, et kuna kõik rohelised tehnoloogiad ei tööta, on vaja algfaasis lisaks teadus- ja arendustegevusele ka riskikapitali tuge.

Sille Pettai

„Meil on soov investeerida väga erinevatesse tehnoloogilistesse lahendustesse ja ettevõtetesse, sest me tegelikult ei tea, milline neist lõpuks 100% õnnestub, aga me loome eeldused selleks, et saaks erinevaid tehnoloogiaid katsetada ja arendada ning turule tuua.” Algatus, ideed ja tahe võiksid ning peaksid tulema ettevõtetelt, teadlastelt ja investoritelt endilt, fondi eesmärgiks on luua eeldused ideede elluviimiseks.

Rohefondi rahastuse abil tahetakse tuua Eesti teadlased ja ettevõtetest tippspetsialistid realiseerima ennekõike keskkonna- ja kliimaprobleemide lahendamisele suunatud ideid. „Peame senisest enam mõtlema tulevikutehnoloogiatele, mis võib-olla kiire maailma tööstusarengu ja kasvu tõttu on jäänud märkamata või tähelepanuta. Me ei pea mõtlema mitte ainult sellele, milliseid tehnoloogiaid me arendame ja kasutame, vaid ka sellele, kuidas me seda teeme,” põhjendas Pettai, miks tulevikutehnoloogiatesse investeerides ei piirdu ootused vaid roheline ja keskkonnasäästlik olemisega, vaid vaadatakse ka seda, kuidas toode või teenus turule jõuab. „Väga oluline on, et ettevõtted ei tegutseks kellegi heaolu hinnaga või ümbritsevat kahjustades ning me ei teeks asju tuleviku arvel.”

Nii hinnatakse rohetehnoloogiate investeeringute vastavust ka vastutustundliku tegevuse põhimõtetele, mis keskenduvad kolmele aspektile: keskkonnale, sotsiaalsetele aspektidele ja juhtimisele ning eetilisele käitumisele. „See võiks olla mitte ainult meie Rohefondi deviis, vaid kõigi Eesti ettevõtjate jaoks läbiv mõttelaad, et mõeldaks, mida ja kuidas tehakse.”

Pettai usub, et siht peaks olema ka tulevikutehnoloogiaid eksportida ning esimesi tulemusi võiks juba kümmekonna aasta pärast näha. „Fondi tegevuse tulemusena võiksid olla kümne aasta pärast Eestil omad uudsed tehnoloogiad, mis on kättesaadavad meile kõigile siin ja ka mujal maailmas: uudsed energeetika-, transpordi-, energia salvestamise või keskkonda säästvad põllumajanduslahendused.”
SmartCapiga tahetakse kujundada järgmise saja aasta Eesti ettevõtlust ja seda, millised meie ettevõtted on ja millega nad tegelevad – et tegevus oleks jätkusuutlikum kui varasemalt, lisab Pettai ning prognoosib, et fondi kogumõju koos töökohtade, maksulaekumiste ja lisainvesteeringutega võiks Eesti SKP-le tähendada ühte miljardit lisaeurot järgmisel paarikümnel aastal.

Praegune ajahetk on Pettai sõnul igal juhul uute roheliste ideede realiseerimiseks väga sobiv, sest meil on Eestis olemas heal tasemel insenerid ja know-how ning lisaks on tehnoloogiasektoril edu maitse suus ja hea hoog sees. „Meil on eeskujuks sellised suurepärased globaalsed ettevõtete edulood nagu näiteks Bolt, Pipedrive, Playtech või Wise ja kõik näevad, mida on võimalik teha ja kuhu Eestist välja jõuda, see võiks olla innustav ja kogu Eesti ettevõtlust edasi viivaks fenomeniks.”

Tutvu lähemalt: smartcap.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid