Eesti majandusareng on eriline, sest sarnasel elatustasemel olevate riikide majanduskasv on harilikult palju väiksem kui meil. Eestit on seni aidanud 1990. aastatel valitud suund majandusvabadusele ja meie tehnoloogiaettevõtete edu. Küsimus on selles, kas suudame niisugust arengutempot hoida ja tulla samas toime majanduse struktuurimuutustega, ilma ebavõrdsuse suurenemiseta. Üheks lähiaja majanduspoliitika sõlmküsimuseks on ka valikud energiamajanduses, mis mõjutavad Eesti ettevõtete konkurentsivõimet paarikümne aasta perspektiivis,“ sõnas Kaspar Oja.

Kaspar Oja jätkab ka tööd Eesti Pangas, kus ta on töötanud üle kümne aasta ökonomistina ja tegelenud peamiselt majanduse modelleerimise ning majandusanalüüsiga. Ta on teinud kaastööd erinevates projektides, lugenud ülikoolides loenguid ja avaldanud arvamuslugusid majandusarengu päevakajaliste probleemide kohta. Ojal on magistrikraad cum laude majandusteaduses Tartu ülikoolist.