Ettevõtte ajalugu on pikk ja väärikas – nõukogude ajast on pühendunud tööga jõutud tänapäevaste innovatiivsete ja keskkonda säästvate lahendusteni.

Tamulti eelkäijaks oli S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi energomehaanika osakond. Erastamise käigus sai sellest Esmar AS, mis omakorda jagunes erinevateks firmadeks. Tamult AS sai nime oma esimeste juhtide järgi – juhatuse esimeheks sai Arvi Muul ja direktoriks Jüri Taal.

30 aastat hiljem kannab ettevõte sama nime, tegutseb samal alal ning on oma partnerite jaoks samavõrd usaldusväärne. 2021. aastal tehti Tamulti juhtimises oluline pööre ning ühineti kauase koostööpartneri Rapla Metall OÜ-ga.

Tamult AS-is töötavad valdkonda tundvad tippspetsialistid, kellel on pikaajaline kogemus ja erialased teadmised. Ettevõtte kompetentside hulka kuuluvad täislahendused soojusenergeetika lahenduste projekteerimisest rajamiseni, samuti pakutakse erinevaid valdkonnas kasutatavaid seadmeid.

Suund keskkonnasäästlikele lahendustele

Ettevõte on algusest peale orienteeritud koostööle oma valdkonna teadlastega. Juba esimesel tegutsemisaastal valmistati koos Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega Eesti esimene biokütusel töötav eelkolle võimsusega 0,5 MW.

Innovatiivse turuliidri teenuseid hinnatakse ka kodumaalt kaugemal – ASi Tamult teostatud objektid asuvad lisaks Eestile ka Lätis, Venemaal, Soomes, Rootsis ja Poolas.

Eestis on Tamult projekteerinud ja paigaldanud näiteks Rakvere linnas asuva soojuse ja elektri koostootmisjaama ning viinud osaliselt või täielikult kohalikule kütusele üle ka Keila, Jõgeva, Haapsalu, Valga ja mitmete teiste väiksemate asulate soojus- ja bioenergeetika lahendused.

Taastuvenergeetika edendajana on Tamult projekteerinud ja paigaldanud biokütuste põletamisel jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks suitsugaaside kondensaatorid ja filtersüsteemid enamikus varem Tamulti poolt rekonstrueeritud lahendustes.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid