ASi Hiieko tegevusvaldkond pole aastakümnetepikkuse töötee jooksul peaaegu muutunud, kuid uute tehnoloogiate arenguga käiakse pidevalt ühte sammu.
Üks ASi Hiieko olulisimaid märksõnu on kvaliteet. Esimese ehitusettevõttena Eestis sertifitseeriti 1997. aastal ASi HIIEKO kvaliteedisüsteem ISO 9002 kvaliteedijuhtimisstandardi alusel ning aastal 2001 ISO 9001 standardi alusel. Märksõnad, mida uus tegevjuht soovib, et ASiga Hiieko seostuksid, on – uuenduslik, lahendusi pakkuv, professionaalne, usaldusväärne. Usaldusväärsus ja kvaliteet on ettevõtet omajagu kasvatanud – Eestis tegutsevad esindused Tallinnas ja Tartus, samuti on AS Hiieko 2020. aastal laienenud Rumeeniasse.

Investeering tervisesse ja töötulemustesse

Kui ehitajate töö on kõigile näha, siis tehnosüsteemid ja automaatika jäävad ruumi sisse astudes märkamatuks. Ent sellest, kui kvaliteetselt on need tööd tehtud, sõltub, kui meeldiv on selles hoones viibida ja töötada – kas temperatuur ruumides on sobiv ning kas sissehingatav õhk on värske.

Tegemist on olulise investeeringuga igas ehitises või selle renoveerimises – üldplaanis vaadelduna kulub selle „märkamatu osa” projekteerimise ja rajamise peale umbes 40% ehitise kogumaksumusest. Siiski võib seda vaadelda pigem investeeringu kui kuluna, sest kvaliteetne sisekliima tähendab nii paremaid töötulemusi ja paremat tervist kui ka otsest kokkuhoidu halduskuludes.

Lisaks rahale on oluline aeg – selleks, et Hiieko inimesed saaksid luua hoone või kompleksi jaoks parima sisekliima lahenduse, on vaja anda aega, ühe-kahe nädalaga head lahendust läbi ei mõtle.

Hiieko juhatuse liige ja tegevjuht Hendrik Pass

Peamiselt suuremad objektid

ASi Hiieko tehnosüsteemid on projekteeritud ja paigaldatud selle arvestusega, et need püsivad sama kaua töökorras kui ehitis isegi. Moodsad automaatikalahendused ning korraline hooldus muudavad nende töö mugavaks ja kauakestvaks.
ASi Hiieko tellijate hulgas on peamiselt äriettevõtted. Läbi aja on tehtud koostööd väga erinevate ehitusettevõtetega, kuid väga pikk ja kindel koostöö on välja kujunenud neist neljaga – Merko Ehitus, Nordecon, Nordlin Ehitus ja Kiikri Ehitus.
ASi Hiieko projekteeritud ja ehitatud tehnosüsteeme leiab väga mitmetest suurtest tööstus-, kaubandus- ja büroohoonetest, logistikakeskustest ning riikliku tähtsusega ehitistest, kus inimesed palju kohapeal viibivad – olgu mainitud näiteks Ülemiste Keskus, Tallinna Vangla, Pärnu Ühishoone ning Arte Gümnaasium jpt. Kuna Hiieko teostatud tööd on väga kvaliteetsed, on nende süsteeme läbi aja tellitud paljudesse koolidesse ja lasteaedadesse.

Rohepööre – pilk päikesesse

Kaasaeg on toonud ASi Hiieko tegevusse mitmeid olulisi muudatusi. Üha enam mõtlevad nii kliendid kui ka projekteerijad ja ehitajad rohelisemate lahenduste suunal.
Juba enne energiahindade järsku kasvu on ka Hiiekos hakatud üha enam huvi tundma taastuvenergia lahenduste vastu ning see aasta kujunebki rohepöördeliseks – samu tehnoloogiasüsteeme hakatakse üha enam rajama nii, et need saaksid tööks vajaliku energia kätte päikesepaneelide abil.

Suuremas mahus alustatakse töödega Rumeenias asuvas tütarettevõttes, kuhu praegu meeskonda komplekteeritakse, ent kindlasti jõuavad päikeseenergia mõjul töötavad tehnosüsteemid ka Eesti ettevõtetesse. Keskmise suurusega tootmisettevõtted otsivad lahendusi, et töötava tehase energiavajadusi katta, et siis päikesepaneelide abil märkimisväärselt taastuvenergia kasutamist suurendada.

Võimalus ka uutele töötajatele

Hiieko ASi visioon on olla tuntuim ja eelistatuim valdkonna tippekspert keskkonnasäästlike, kvaliteetsete ja kestvate lahenduste puhul Eestis, nii äri- kui ka eraklientidele.
Pidev laienemine eeldab ka meeskonna suurenemist. Praegu töötab Hiiekos ligi 45 inimest, ent ettevõte ootab liituma uusi töötajaid, kes soovivad anda oma panuse ühes Eesti vanemas ning kõrgemate kvaliteedistandarditega ettevõttes. Teretulnud on tehnilise taibuga tehnosüsteemide paigaldajad, hooldustehnikud ja projektijuhid, kes ei pelga väljakutseid ennast ka väljaspool Eestit teostada.

Hiieko kolm olulist tegevussuunda
  • Kavandamine ja projekteerimine
    Tutvustame parimat nägemust soovitud süsteemi võimalikest lahendustest, võttes arvesse teie erisoove ja ruumilisi võimalusi.
  • Paigaldamine ja seadistamine
    Paigaldame teie soovitud lahenduse ning seame selle töökorda, jälgides, et kõik normid ja nõuded on täidetud.
  • Hooldus ja remont
    Tagame tehnosüsteemide pika eluea korralise hoolduse kaudu ja parandame aja jooksul tekkinud rikkeid.
Jaga
Kommentaarid