Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on Sõõrikukohvik nõmmelaste jaoks justkui sümbol. „Nõmme Sõõrikukohvik on Nõmme linnaosa valitsuse pikaajaline üürnik ja alati heaperemehelikult suhtunud linnavarasse. Linna ruume on hoitud kui enda omasid. Eelmiste lepinguperioodide jooksul on nad teinud mahukaid parendusi ja märkimisväärselt investeerinud hoone renoveerimisse. Piirdutud ei ole ainult siseruumide rekonstrueerimisega, vaid ka hoone fassaadi soojustamise ja viimistlemisega. Välja on ehitatud uus katus,“ selgitas Paeveer lepingu pikendamise tagamaid.

OSAÜHING SEPTEMBER & RSS on kasutanud nimetatud äriruumi alates 1993. aastast. 23. novembril 2021 esitati taotlus sooviga jätkata Nõmme Sõõrikukohviku kui toitlustusettevõtte tegevust ning pikendada äriruumi üürilepingut viie aasta võrra.

Kinnistusraamatu andmetel on Jaama tänav 12 mitteeluruumi üldpind 360,9 m2. Sellest 62,2 m2 on kasutamiskõlbmatu kelder. Seetõttu on üürile antava ruumi suurus 298,7 m2. Äriruumi üürileping sõlmitakse viieks aastaks hinnaga 2031,16 eurot kalendrikuus, millele lisanduvad kõik kohustuslikud riiklikud ja kohalikud maksud. Äriruumi ei ole lubatud anda allüürile.