„Viisime läbi suure tarbijauuringu, et selgitada välja autoostjate ostuloogika ehk milliseid sõidukeid inimesed eelistavad ning auto haldamisega seotud murekohad. Uurisime ka keskkonnasõbralike sõidukite eelistamise kohta ning üllatavalt selgus, et 45% küsitletutest ei pea loodussõbralikke autosid kuigi oluliseks,“ selgitas Mobire Groupi tegevjuht Andrus Valma.

Tulemuste põhjal peab järgmise auto keskkonnasõbralikkust väga oluliseks vaid 19% vastanutest ja oluliseks 36% vastanutest. 26% hindab vastust „vahepealseks“ ning 19% mitte oluliseks. Keskmisest rohkem läheb teema korda vanuserühmale 25-35 aastat (61%) ning naistele (63%).

Vaid 10% on valmis ostma elektriauto
Eraldi uuriti ka erinevate keskkonnasõbralike sõidukitüüpide atraktiivsust ning selgus, et vaid 10% vastanutest on valmis endale soetama elektriauto või gaasimootoriga auto, 22% eelistaks poolhübriidi ning 46% hübriidautot. Sealjuures on kõigist vastanutest 31% valmis keskkonnasõbralikuma mudeli eest rohkem maksma kui samaväärse tavamudeli eest.

„On selge, et me kõik peame varem või hiljem kõik hakkama elektriautot kasutama, kuid need, kes täna on veel kahtleval seisukohal otsustavad tõenäoliselt hübriid- või sisepõlemismootoriga auto kasuks. Põhjused peituvad nii puudulikus laadimistaristus, elektriautode hinnas kui ka sõiduulatuses. Võimalik, et aasta lõpus mõjutas otsustamist ka energiakriis, mis lükkas elektrihinna ekstreemsustesse,“ selgitas Mobire Groupi tegevjuht.

Valma sõnul sobib hetkel elektriauto hästi linnasõiduks, sest suuremates linnades on piisavalt kiirlaadureid, mis teevad elektriauto kasutamise lihtsamaks. Murekohaks on endiselt maapiirkonnad. „Eesti elanikud käivad tihti maakodus ja pikemad sõidud üle Eesti on igapäevane, seetõttu tundub hübriidauto tarbijatele ka turvalisem valik,“ nentis Valma. Ta lisas, et õnneks tegelevad laadimisprobleemiga nii riik kui ka erasektor, et lihtsustada elektriautodele üleminekut ka maapiirkondades.