See riigipoolne meede on mõeldud kuni keskmise sissetulekuga inimestele tavapärasest kõrgemate energiakulude katmiseks.

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul jääb keskmine väljamakstud toetussumma 170 euro kanti. "Suurem osa toetusest ehk 91% on seni läinud elektrikulude katteks, gaasi ja kaugkütte osa moodustab mõne protsendi. Omavalitsused on siin teinud tublilt tööd, olles tänaseks ära menetlenud 23 000 taotlust ja inimestele väljamaksmiseks suunanud kokku ligi neli miljonit eurot," rääkis minister.

"Taotlemine on lihtne: selleks tuleb nimetada pereliikmed, nende sissetulekud ja taotlusele lisada oma tegeliku elukoha arved," kinnistas Aab rahandusministeeriumi pressiteates.

Kuni keskmise sissetulekuga pere saab jaanuari kuni märtsi elektri, gaasi ja kaugkütte eest hüvitist taotleda samamoodi kui seni. Arved, mille alusel taotletakse, on sel juhul elektri ja gaasi puhul väiksemad, sest sealt on uue meetme osa automaatselt maha arvatud.

"Kuna uus elektri- ja gaasihinna lagi võtab alates jaanuarist arvetelt natuke maksumust maha, võib taotluste arv kevadeks mõnevõrra langeda ja omavalitsuste koormus alaneda," prognoosis Jaak Aab.

Hüvitist energiakulude katteks saab pere, kelle sissetulekud jäävad alla mediaantaseme. Seda arvutatakse ühe täiskasvanu kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14aastase inimese kohta 563 eurot ja 13aastaste või nooremate laste kohta 338 eurot (kõik summad netosissetulekuna). Infot selle kohta, kas perel on hüvitisele õigus ning kui suur see võiks ligikaudu olla, saab vaadata rahandusministeeriumi kodulehel asuva hüvitise kalkulaatori abil.

Hüvitatakse 80% elektri, gaasi ja kaugkütte hinnatõusu osast septembri- (tagasiulatuvalt) kuni märtsikuu eest. Toetuse ülempiir kõigi energiakulude peale kokku on 500 eurot kuus ja alampiir kümme eurot taotluse kohta.

Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda oma rahvastikuregistri-järgse omavalitsuse poole. Taotlemiseks on vajalik täita taotlus ja esitada sinna juurde energia tarbimise arved. Lisadokumentide nõude täpsustab vajadusel omavalitsus. Kõigile omavalitsustele saab taotlusi esitada nii elektrooniliselt, paberkandjal kui ka ise kohale minnes.

Rahandusministeeriumi teatel on soovitatav taotlus esitada mitme kuu peale kokku – siis on vaja vähem dokumente esitada. Mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda toetuse suurust.