Raigo Uukkivi on MTA juhi ametiga paralleelselt tegev nii Eesti Maleliidus (nõukogu liige), Tehvandi spordikeskuses (nõukogu liige, kultuuriministri käskkirjaga just uuendatud), Tallinna Sadama nõukogu liige (auditikomitee liige) ning Eesti Energia nõukogu liige (strateegiakomitee juht).

Enim tõstatab loetelust küsimärke Tallinna Sadama auditikomitee liikmeks olemine, mis näib otseselt põrkuvat MTA tegevusalaga.

Kuidas hinnatakse tema kuuluvust nimetatud nõukogudesse? Leidub seal kuskil huvide konflikte?

Ametnikueetika nõukogu juht Heiki Sibul märkis, et osati küll.

"Raigo Uukkivi kuulumine Tallinna Sadama ja Eesti Energia nõukogusse läheb vastuollu ametnikueetika põhiväärtustega, ennekõike usaldusväärsuse ja erapooletusega," sõnas Sibul Delfile lühidalt.

Kuidas vaadatakse Uukkivi positsioonidele vastavates ettevõtetes?

Põrkuvad seisukohad

Riigi äriühingute nimetamiskomitee esimees Kaido Padar ei jaganud Heiki Sibula arvamust - tema ei näe Uukkivi positsioonide suhtes huvide põrkumist.

"Uukkiviga on räägitud. Oleme arutanud seda ka nimetamiskomitees - otsest huvide konflikti pole, välja arvatud maksude küsimuses. Maksuaruteludest peaks ta lihtsalt taanduma ja ongi kõik," väljendas Padar oma seisukohta. "Eesti Energial lõppeb maikuus nõukogu seis nii või naa ära. Seetõttu arutasime, et ei kutsu teda tagasi ja kirjutame ühes uue koosseisuga Uukkivi lihtsalt nõukogust välja."

Padari kirjeldatu kohaselt on uue nõukogu liikme vastuvõtmine on pikk protsess - see võib võtta aega kuni kolm kuud. Eesti Energia uus nõukogu tulevane koosseis pidavat aga saama paika nii-umbes märtsikuuks. Töö selle nimel on käimas.

Tallinna Sadama nõukogusse kuulumise kohta ei soovinud Padar täpsemalt sõna võtta - seal olla juhthoovad majandusministeeriumi kantsleri Ando Leppimani käes. Lisaks on börsiettevõtte loogika nõukogu liikmete sisse- ja väljaarvamisel tema sõnutsi hoopis teist masti teema.

Maksuaruteludest peaks ta lihtsalt taanduma ja ongi kõik.
Kaido Padar

Mida arvab asjast majandusministeeriumi kantsler?

"Teadaolevalt ei ole Raigo Uukkivi Tallinna Sadama nõukogusse kuulumisel sisulist huvide konflikti ja pole samuti keeldu nõukogus osalemiseks. Tallinna Sadama põhikirja kohaselt peab ka nõukogu liige ennast taandama hääletamiselt kui otsustatakse tema või temaga seotud organisatsiooniga seotud teemadel," rääkis Leppiman Padariga sarnast juttu.

Leppiman märkis, et Tallinna Sadama kui börsiettevõtte korraline üldkoosolek on planeeritud käesoleva aasta aprilli, mil saab ka teha otsused nõukogu liikmete muutmise osas.

"Raigo Uukkivi volitused lõppevad Tallinna Sadama nõukogus juunis ja Tallinna Sadama nimetamiskomitees käib praegu uute nõukogu liikmekandidaatide arutelu ja üldkoosolekule ettepaneku tegemise ettevalmistus," ütles kantsler.

Milline seisukoht on Raigo Uukkivil enesel?

Tema arvamus ühtib Padari ja Leppimaniga.

"Nendesse rollidesse on mind määratud enne MTA juhiks saamist ning volitused lõpevad mitmel puhul peagi, samas puudub nende puhul igasugune kokkupuude MTA juhtimisega ning seega ka sisuline või vormiline huvide konflikt," sõnas Uukkivi. "Juhul, kui selline olukord teoreetiliselt tõusetuks, siis taandaksin ennast vastavatest otsustest."

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid