Valitsus kiitis heaks välisminister Eva-Maria Liimetsa ettepaneku kehtestada riiklik sanktsioon Valgevenest pärit mineraalõlidele. Riiklik sanktsioon kehtestatakse Valgevenest pärit kivisöe baasil valmistatud mineraalõlidele ehk kaubagrupile 2707, mis ei kuulu Euroopa Liidu kehtestatud sektoripõhiste sanktsioonide alla ja mille transiit on seni olnud Eesti kaudu võimalik.

„Meie põhimõtted välispoliitikas ja kodumaal peavad olema kooskõlas,“ rõhutas peaminister Kaja Kallas. „Eriti praeguses julgeolekuolukorras ei saa me lubada mingeid lünki ega ebakõlasid. Sellest sõltub nii sanktsioonide mõjusus Lukašenka režiimile kui ka meie endi rahvusvaheline usutavus ja sõnaõigus,“ selgitas peaminister. „Valitsuse tänane otsus kehtestada Eestis lisaks Euroopa Liidu sanktsioonidele ka täiendav sanktsioon Valgevenest pärit õlitoodetele parandab suure lünga. Juhime sellele lüngale tähelepanu ka rahvusvaheliselt - Eesti teeb ettepaneku, et sellele kaubagrupile kehtestataks sanktsioon kogu Euroopa Liidus ning tõstatan selle küsimuse ka homme toimuval Balti peaministrite kohtumisel."

Välisminister Eva-Maria Liimets tõdes, et Eesti ja Euroopa Liit on kehtestanud Valgevene võimudele ja ametiisikutele ulatuslikud sanktsioonid vastusena rasketele inimõiguste rikkumistele, oma naabrite suhtes toime pandud hübriidrünnakule ning riiklikule lennukikaaperdamisele. „Nende piirangute kõrval on Balti riikides ja mujal äratanud põhjusega tähelepanu ning pahameelt suuremahuline piirangute alla käivate kaupadega sarnaste veoste transiit. Seetõttu on ainuvõimalik lahendus viia piirangute sisu selliste vedude keelamise abil sanktsioonide mõttega kooskõlla,“ ütles ta. „Kuna Valgevene riigile pole kehtestatud täielikku embargot, siis on alati kaupu ja inimesi, mis kehtivate sanktsioonide all ei ole. Seepärast peame ka Balti riikide ja Euroopa Liidu tasandil jälgima, et olemasolevad sanktsioonid oleksid igal ajahetkel asjakohased ning toimiksid võimalikult eesmärgipäraselt.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid