Üle 750 m² pinnaga büroohoonete ning üle 1000 m² pindalaga tööstus-, laohoonete ja garaažide omanikud on kohustatud tegema tuleohutusülevaatuse. Büroohoonete ülevaatused tuleb esitada 2023. aasta 1. jaanuariks, tööstus- ja laohoonete ülevaatused 2024. aasta 1. jaanuariks ning garaažide ülevaatused 2025. aasta 1. jaanuariks. Soovitame hoonetel tuleohutusülevaatuse tegemisega algust teha.

Tuleohutusülevaatus tuleb teha iga kolme aasta järel.

Tuleohutusülevaate tegemise kohustus laieneb ka segakasutusviisiga hoonetele, kui hoone ehitamisel on selle peamiseks kasutusviisiks määratud büroohoone.

Eestis on ligi 1700 büroohoonet, 8000 tööstushoonet ning 300 garaaži ja parkimishoonet, millel tuleohutusülevaatust vastavaks tähtajaks oodatakse.

NB! Hooned, millele laieneb tuleohutusülevaatuse kohustus, on vabastatud enesekontrolli tuleohutusaruande esitamisest Päästeametile.

Nõuded tuleohutusülevaatuse tegijale

Ülevaatuse teostajal peab olema „Tuleohutusspetsialisti tase V“ kutsetunnistus või „Tuleohutuseksperdi 6. tase“ kutsetunnistus. Tamrex Ohutuse OÜ tuleohutusosakonna spetsialistid omavad vajalikke oskusi, teadmisi, pädevust ja kutsetunnistusi ning aitame ettevõtetel/asutustel nõutud ülevaatuse ära teha nii, et see tagaks tõepoolest parema tuleohutuse ning oleks mugavalt hallatav.

Tamrex Ohutuse OÜ tuleohutusülevaatus ettevõtetele/asutustele

Tuleohutusülevaatuse käigus kontrollib spetsialist visuaalselt üle kogu territooriumi, ehitise ja ehitises toimuva tegevuse vastavuse tuleohutusnõuetele. Vaatame üle tuleohutusalase dokumentatsiooni ning selle, kas ehitises on olemas tuleohutuspaigaldised, kas need on töökorras ja hooldatud vastavalt nõuetele.

Samuti veendume, kas ehitises toimuv tegevus vastab ehitise peamisele kasutusviisile, kusjuures segakasutusviisiga ehitise puhul kontrollitakse ehitise kõiki osi. Lisaks hindab spetsialist inimeste valmisolekut ja oskust tulekahju korral tegutseda.

Kui tuleohutusülevaatus tehtud, sisestab spetsialist andmed vastavasse portaali, kus on näha võimalikud puudused, mille kõrvaldamisega saab hakata tegelema.

Peamised murekohad Tamrexi kogemuse näitel

Tamrexi üle 23aastane kogemus tuleohutuspartnerina erineva suuruse ja keerukusega objektidel näitab, et büroohoonetes on põhiliseks murekohaks evakuatsiooniteede läbitavus, samuti hooldamata jäänud tuleohutuspaigaldised ja aastaid tegemata jäänud tulekahjuõppused. Need on olnud tegevused, mis uute klientide juures esmajärjekorras tähelepanu vajavad.

Ülevaatuse tegemise eesmärk on tagada tuleohutus, et elud oleks hoitud ja vara säiliks. Ka väike tuleohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua traagilisi tagajärgi.

Küsige hinnapakkumist Tamrex Ohutuse OÜ osakonnajuhilt Margus Oberschneiderilt: margus.oberschneider@tamrex.ee või lisainfot telefoni teel 5650 0216.

Jaga
Kommentaarid