Lääne-Euroopa riikide kogemus näitab, et avamere tuulepargid äratava ellu või võimendavad rannikupiirkondi, kuhu need on rajatud. Ühendkuningriigis on näiteks Šotimaa rannikupiirkondade suurte meretuuleparkide rajamise tõttu mitmed varasemad kalandusest elatunud sadamalinnad leidnud uut rakendust sel viisil. Missugused võimalused on Eestil?