Biokütuse kasutamine kaugkütte- ja koostootmisjaamades laieneb tõepoolest iga aastaga. Ühest küljest muidugi on väga oluline keskkonnasõbralikkus, looduskaitse ja rohelisem tulevik meie lastele, teisalt on maagaasi ning vedelkütuste numbrid kerkinud väga kiiresti väga kõrgele. Kõik see on mõjutanud otsustajate mõttemaailma muutumist ning aidanud meil kasvada Eesti esimese biokütusel töötava eelkolde paigaldajast omal alal Baltikumi juhtivaks,” ütleb ettevõtte juhatuse liige, tegevjuht Maiko Leesment.

Tamult on kokku paigaldanud üle 400 MW bioloogilistel taastuvatel kütustel töötavaid soojuspaigaldisi Baltikumi, Venemaale, Soome, Rootsi ja Poola. Suurimad projektid on biokütuse põletamise eelkolded Lätis Valka ja Rezekne koostootmisjaamades, võimsustega vastavalt 12 ja 14 MW. Kodumaal on ettevõte projekteerinud ja paigaldanud näiteks Rakvere linna soojuse ja elektri koostootmisjaama ning viinud osaliselt või täielikult kohalikule kütusele üle Keila, Jõgeva, Haapsalu ning Valga soojus- ja bioenergeetika lahendused. Tamult on võitnud mitmeid Euroopa Liidu rahastatud katlamajade kaasajastamise hankeid nii Eestis kui ka mujal.

„Meie tegevus on suunatud peamiselt tööstuslikule soojusenergeetika valdkonnale, mille moodustavad tööstusettevõtted ja soojatootmisega ning -varustamisega tegelevad firmad, kes vajavad oma põhiprotsessi toimimiseks ning tarbijate varustamiseks sooja ja elektrit,” selgitab Tamulti juhatuse liige, tehnoloogiajuht Harri Rütman. „Meie tipptasemel meeskond teostab tehnoloogia paigaldust terviklahendustest kuni üksikute sõlmede rajamiseni.”

Ta lisab, et soojusenergeetika valdkonnas alustatakse praegu palju projekte, kus läheb vaja tehnoloogiat, mis aitab toota soojust võimalikult efektiivselt. „Väiksemate linnade, asulate ja tööstuste kaugküttekatlamajade tarbeks hetkel biokütusest tasuvamat lahendust pole. Lisaks on kaasaegseid puhastus- ja soojustagastusseadmeid kasutades on võimalik rajada soojustootmise üksus, millel on suur kasutegur, aga väike keskkonnajälg ja käidukulud. Samuti on eriti teravalt kerkinud päevakorda puhastustehnoloogia, sest Euroopa Liidu uued kliimadirektiivid nõuavad soojuse tootmisel tekkiva suitsugaasi puhastamist tahketest lendosadest. Elektrostaatiliste filtrite ja kottfiltrite paigaldamisega täidame need nõuded probleemideta.”

Teadlikkus on kasvanud ka küttesüsteemide teise tähtsa komponendi ehk soojustagastustehnoloogia kasutamise osas. Selle ülesanne on Leesmenti sõnul suitsugaasidest viimse energia kättesaamine. „Nii vähendatakse energiakadu lahkuvate heitgaasidega ja suurendatakse soojuse tootmise efektiivsust. Sõltuvalt soojusseadmete töörežiimist ja soojuse tarbijate vajadustest on võimalik tõsta kasutegurit 15–25%, soodsatel tingimustel kuni 30%. Suitsugaaside kondensaatorid sobivad väga hästi niisketel biokütustel töötavatesse kaugkütte katlamajadesse, kus soojuskandja temperatuurid on madalad ja suitsugaasis peituv energia hulk kõrge. Seega saame oma kliente aidata küttesüsteemide projekteerimise ja paigaldamise protsessis algusest lõpuni, ehitades neile energiatõhusa ning keskkonda säästva lahenduse.”

Pikk ja väärikas 30-aastane ajalugu

Tamulti eelkäijaks oli S. M. Kirovi nimelise kalurikolhoosi energomehaanika osakond, mis erastati 1992. aastal. Erastamise käigus sai ettevõte nimeks Esmar AS, mis omakorda jagunes erinevateks firmadeks. Tamult AS-i nimi tules esimeste juhtide nimedest – juhatuse esimeheks sai Arvi Muul ja direktoriks Jüri Taal. Muide, juba esimesel aastal valmistas ettevõte koostöös Tallinna Tehnikaülikooli teadlastega Eesti esimese biokütusel töötava 0,5 MW võimsusega eelkolde.

30 aastat hiljem kannab ettevõte sama nime, tegutseb samal alal ning on oma partnerite jaoks sama usaldusväärne. Ja koostöö oma valdkonna teadlastega on Tamulti jaoks väga oluline tänaseni. 2021. aastal tehti ettevõtte juhtimises oluline pööre ning ühineti kauase koostööpartneri Rapla Metall OÜ-ga.

AS Tamult tänab kõiki koostööpartnereid, kellega koos on teoks tehtud palju tõhusaid ja innovaatilisi lahendusi. Nii vanad kui ka uued partnerid saavad Tamultiga edaspidigi kindlalt arvestada – ettevõttel on olemas kõik vajalikud tehnoloogiad ja teadmised parimate lahenduste pakkumiseks.

Kontakt
info@tamult.ee
Tallinna mnt 3, Alu alevik,
Raplamaa, Estonia

Tamult AS pakub soojusenergeetika täislahendusi

1. Katlamajade ja soojuse-elektri koostootmisjaamade rajamine
Lähtuvalt kliendi vajadustest pakub Tamult insenertehnilist „võtmed kätte” lahendust. Projektid hõlmavad kõike, alustades kütuse vastuvõtmisest ja hoiustamisest ning lõpetades põlemisel tekkiva tuha käitlemise ja suitsugaaside puhastamisega.

2. Suitsugaaside puhastus- ja kondensatsiooniseadmed
Energeetikas on järjest suurem fookus jääksoojuse kasutamisel lahkuvatest suitsugaasidest. Tamult arendab ja valmistab tehnoloogilisi seadmeid jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks ja suitsugaaside puhastamiseks tahketest lendosakestest. Suitsugaaside puhastamiseks kasutatakse multitsükloneid, elektri- ja kottfiltreid. Jääksoojuse efektiivseks kasutamiseks sobivad suitsugaaside kondensaatorid ja pesurid, millega tõstetakse katlamajade efektiivsust ja kasutegurit.

3. Tahkete biokütuste katlad ja restkolded
Valmistame ja paigaldame täisautomaatseid tänapäevastele normidele vastavaid restpõletus koldeid ja katlaid soojuse ja elektri tootmiseks. Pakume lahendusi biokütuste (hakkpuit, puidujäätmed, turvas, olmejäätmed, prügi jne) põletamiseks kuuma vee, auru ning termaalõli kateldega, mille võimsus on 1 MW kuni 20 MW. Neid saab kasutada kaug- ja lokaalküttes, soojuse ja elektri koostootmisjaamades, puidutööstustes jne.

4. Spiraal- ja kett-kraapkonveierid
Arendame ja toodame erinevate materjalide transpordiks kasutatavaid kraap- ja spiraalkonveiereid.

5. Biokütuste mehhaniseeritud laod
Tamult pakub pikaajalisel kogemusel põhinevat biokütuste kraaplao tehnoloogiat, mis on äärmiselt töökindel ning pälvinud klientide suure heakskiidu.

6. Katelde müüritise ja isoleerimistööd
Teostame põlemiskollete müüritise töid. Kõrget temperatuuri taluva põlemiskolde valmistamiseks kasutatakse erinevaid tehnoloogiaid.

7. Elekter ja automaatika
Pakume sooja- ja energiamajanduse valdkonnas elektri- ja automaatikasüsteemide projekteerimist ning ehitamist alates kliendi soovide kavandamisest kuni teostuse ja häälestamiseni.

8. Projekteerimine
Projekteerime koostöös kliendiga katlamaja tehno- ja küttesüsteemide parima võimaliku lahenduse.

9. Paigaldamine

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid