Konverentsi avasõnas tõi keskkonnaminister Erki Savisaar välja, kuidas elame hetkes, mida iseloomustab ühelt poolt energiadefitsiit, kuid teisalt karjuv vajadus kliimasõbraliku tootmise järele. Tervisekriisi kõrval on ka kliimakriis. Sellega tegelemine ei sõltu vaid ühest riigist. Tervise ja heaolu jaoks on tarvis rohelisi ja julgemaid samme. Vähemalt 55% vähendada CO2 jalajälge 2030. aastaks. Uued lahendused põlevkivienergeetikale. Peame leidma viisi, kuidas tagada igal aastaajal ning iga ilmaga elekter.