Tehing vajab veel PRFoodsi aktsionäride heakskiitu, milleks viiakse läbi hääletus. PRFoods võtab enda sõnul edaspidise suuna kalakasvatuse arendamisele Rootsis ja Eestis, eesmärgiga saada regiooni suurimaks kalakasvatajaks.

PRFoodsi turuväärtus oli eileõhtuse seisuga ligi 14 miljonit eurot ning omakapitali tase septembri lõpu seisuga 14,9 miljonit eurot.

“Soome üksus oli meie ainuke kahjumlik üksus ning strateegiline otsus sellest ärist loobuda oli planeeritud juba varem. Peale pikaajalist protsessi leidsime arvatavasti parima uue omaniku meie Soome ettevõttele ning soovime neile ja oma töötajatele edu ühises uues ettevõtete pere,” ütles PRFoodsi juht Indrek Kasela.

“Kuna Soomes ei näinud me võimalust kasvatusmahu tõstmiseks, oli otstarbekam loobuda Soomes nii tootmisest kui kalakasvatusest, eriti arvestades, et järsult tõusnud tooraine hinna tingimustes ei olnud näha ei lühi- ega pikaajalises plaanis perspektiivi iseseisva ettevõttena jätkates Soome üksuse tulemuste paranemiseks sellele tasemele, mis on teistes PRFoods üksustes,” märkis Kasela.

Heimon Kala teenis eelmisel majandusaastal kahjumit 2,7 miljonit eurot ning aasta enne seda 165 000 eurot kahjumit.

Tehingu toimumiseks mitu eeltingimust

Et Heimon Kala müük teoks saaks, peab peale aktsionäride nõusoleku täidetud saama ka hulgaliselt eeltingimusi. Muuhulgas peavad tehingu heaks kiitma nii PRFoodsi kui Saaremere Kala nõukogud. Lisaks peavad PRFoodsi võlakirjade omanikud nõustuma Heimon Kala aktsiate pandi ja kinnisvara hüpoteegi kustutamisega, aktsiate pandi ja hüpoteekide kustutamisega peab nõustuma ka SEB pank. Ostja peab lisaks saama heakskiidu enda juhatuselt ning pangast finantseeringu.
PRFoods peab väljastama garantii Saaremere Kala kohustuste tagamiseks. Samuti kohustub PRFoods järgima Heimon Kala Oy osas kahe aasta jooksul konkurentsipiirangut ja üle meelitamise keeldu.

Kahjum ligi 10 miljonit

Soome tütarettevõte Heimon Kala aktsiate müügihinnaks on 1 euro ning sellele lisaks tuleb täiendavaks müügihinnaks kuni 500 000 eurot. Täiendava müügihinna sissenõutavaks muutumine ja täpne suurus sõltub sellest, kas Soome Regionaalametilt taotletavad kalakasvatusload kiidetakse heaks ning kui suur on heaks kiidetav maksimaalne söödakasutus. Kui maksimaalne heakskiidetud söödakasutus on 0 - 994 167 kg, tasub ostja täiendava müügihinna lineaarselt summas 0 - 500 000 eurot.

Heimon Kala aktsiate soetushind kokku oli 10 337 609 eurot. Seega on aktsiate omandamise ja võõrandamise hinna vahe 9 837 608 - 10 337 608 eurot, sõltuvalt aktsiate täiendava müügihinna tingimuste täitmisest.

Müügihinna kokkuleppimisel lähtuti Heimon Kala Oy finantstulemustest, netokäibekapitalist ja netovõlast seisuga 31.12.2021. Ettevõtte hinnanguline koguväärtus (Enterprise Value) tehingu sõlmimise hetkel on 6.6 miljonit eurot.

Eesti jaeturg kasvab hästi

PRFoods on tema sõnul teiste tütarettevõtete arenguga väga rahul ning eriti Eesti jaeturu kasvuga. Käesoleval aastal plaanib ettevõte võtta kasutusele uue kaubamärgi, mis rõhutab ettevõtte Saaremaa päritolu. Koroonamõjudest on tema sõnul kiiresti taastunud ka John Ross Jr. Erilist tunnustust vajab tema sõnul kalakasvatuse divisjon.

“Eelkõige tuleb tunnustada meie kalakasvatuse divisjoni Margus Rebase juhtimisel, mis on kogu tegutsemise ajal olnud meie tegelik kasumikeskus,” ütles Kasela.

Hiljuti sai ettevõte heakskiidu Rootsi kasvatuse mahu mitmekordseks tõstmiseks, seega on ettevõtte tähelepanu ja investeeringud suunatus tänavu eelkõige Rootsi. ”Samuti oleme jõudnud oma Saaremaa kalakasvatuse laiendamisega faasi, kus loodame hiljemalt 2023. a tõsta tänast mahtu vähemalt neli korda ja tulevikus loodame saada vähemalt 5 000 tonnise lisamahu ka Eestist,” märkis ta.

Kalakasvatuse taastamine Eestis on Kasela sõnul märgiline saavutus, sest lisaks märkimisväärsele ekspordile annaks see võimaluse Eesti tarbijal lõpuks aastaringselt saada kohalikku kala tööstuslikus koguses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid