Koosoleku alguses rääkis keskkonnaminister Erki Savisaar, kuidas RMKl on on palju ülesandeid. Oluline pole maksimaalse tulu teenimine palgimüügist. Oluline on puude taga metsa nägemine. Müüki teostades on oluline toetada kohalikku ettevõtlust. Töökohad asuvad maapiirkondades. „Kui võtta ette numbrid, siis suurusjärgus 70 eurot on palgi tihumeetri hind. Väärindamisel tõuseb see kahesaja euroni, millest pool tuleb tuluna riigile. Maksutulu metsandusest on üks miljard eurot ja RMKst on laekunud u 350 miljonit eurot. 20 000 inimest on metsandussektoris tööd saanud," rääkis Savisaar.