„Eelmise aasta lõpus teavitas Elering põhivõrgu ülekandeteenuse 17% suurusest tõusust alates selle aasta 1. aprillist. Antud muudatus tähendab Elektrilevi jaoks lisakulu 12,1 miljonit eurot. Kuna põhivõrgu ülekandeteenuse osakaal moodustab Elektrilevi võrgutasust ca 35%, mõjutab see hinnatõus otseselt võrguteenuse hinda," selgitas Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.

Teise osa võrguteenuse hinnamuutusest annab elektrihinna kallinemine. Ka elektrivõrk vajab igapäevaseks toimimiseks elektrit ja see kulu on Elektrilevi jaoks kasvanud 48%. „Kui elektriturul leiab aset elektrihindade pikemaajalisem stabiliseerumine ja vähenemine, vaatab Elektrilevi üle ka võrgutasud ning alandab esimesel võimalusel hindu" ütles Härm.

Kolmanda osa muutusest põhjustab Riigikogu poolt eelmise aasta lõpus vastu võetud konkurentsiseaduse muudatus, mille järgi peavad võrguettevõtted hakkama Konkurentsiametile maksma järelevalvetasu 0,2% müügitulust. „Elektrilevile tähendab see muudatus tänavu poole miljoni euro suurust makset," täpsustas Härm.

Kuna arvestatav osa võrgutasu tõusust on tingitud elektri börsihinna kallinemisest, siis otsib Elektrilevi lahendusi elektri hinnariski alandamiseks. Üks võimalus on korraldada kaoelektri fikseeritud hinnaga ostmiseks konkurss, kus saaksid pakkumisi teha taastuvelektri tootjaid. „Usume, et selline lahendus aitaks võrgutasusid stabiliseerida suurte elektrihinna muutuste vastu börsil," ütles Härm.

„Elektrilevi on järjepidevalt otsinud lahendusi hinnatõusude vältimiseks võrgukvaliteedis järeleandmisi tegemata. Viie aastaga oleme suutnud rikete arvu vähendada kolmandiku ja liita võrguga üle 10 000 elektritootja (näiteks päikesepargid), toetades seeläbi rohepööret. 2021. aastal parandasime rohkem kui 69 000 kliendi varustuskindlust, see töö on pidev ja jätkame sellega ka käesoleval aastal," lisas Elektrilevi juhatuse esimees.

2021. aastal rekonstrueeris Elektrilevi enam kui 600 kilomeetrit liine ja 200 alajaama. Suuremad keskpingevõrgu uuendamise tööd on plaanis Riisiperes, Jõgeval, Põltsamaal, Pärnus Papiniidu piirkonnas ning Mustvee, Türi, Nõva, Varbla, Audru, Lõpe, Kihelkonna, Orissaare, Elva, Tõrva, Nuia, Vigala ja Võru ümbruses.

1. juunist kehtima hakkava hinnakirjaga saab tutvuda Elektrilevi kodulehel. Võrgutasu tõus on kõikidele klientidele sama suur.