Ministri sõnul ei ole Enefit Connecti lepingu senisel kujul lõpuni täitmine ei kliendi ega maksumaksja huvides.

„Kiire internetiühenduse vajadus on alati suurem kui eelarvevõimalused seda lubavad, mistõttu peab iga euro olema eesmärgipäraselt kasutatud. 2018. aastal käivitunud lairiba juurdepääsuvõrkude toetusmeede oli esimene omataoline, kus riik asus toetama kiire internetiühenduse viimist kodudeni. Kolmeaastane kogemus ning tagasiside kohalikult tasandilt ja riigikontrollilt on aga esile tõstnud toetusmeetme kitsaskohad. Meetmega jätkamise asemel on täna otstarbekam suunata järele jäävad vahendid paremini sihistatud meetmetesse, mis viivad ühendused päris kliendini, mitte tühja hoonesse," kommenteeris ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, kelle sõnul sai esimese meetme skoop ja paindlikkus liiga suur. Uus täpsemini sihistatud toetusmeede avaneb märtsis, mille kogumahuks on järgmistel aastatel kokku ligi 70 miljonit eurot.

Suti sõnul ei kohusta 2018. aastal disainitud toetusmeede ettevõtet viima internetiühendust sinna, kus selle jaoks on tegelik vajadus, ning seetõttu saavad pahatihti ühenduse mahajäetud aadressid. „Olen külastanud väga paljusid omavalitsusi üle Eesti ja pea igal pool on põhiteemaks olnud kiire internetiühendus. Kuulates kohalike tagasisidet ja arvestades riigikontrolli soovitust toetusmeede üle vaadata, esitan ettepaneku lõpetada leping ennetähtaegselt ning kasutada järele jäävaid vahendeid uue toetusmeetme jaoks," sõnas Sutt.

Ettepanek puudutab ainult 2023. aastaks planeeritud töid, ehk see ei puuduta neid asukohti, kuhu Enefit Connect plaanis käesoleval aastal internetiühenduse viia. „Oluline on tagada, et ükski olemasolev klient, kellele Enefit Connect on lubanud ühenduse rajada, ei jääks sellest ilma. Ülejäänud klientide jaoks avaneb uus toetusmeede juba märtsis, mis viib kiire interneti sinna, kus seda enim vajatakse," lisas Sutt.

Enefit Connect (endise nimega Elektrilevi) on tänaseks loonud kiire interneti juurdepääsuvõrguga liitumise võimaluse 15 664 aadressile, millele lisanduvad 2022. aastaks planeeritud lepingulised tööd. Piirkondades, kus tänaseks on võrku rajatud, saavad inimesed ja ettevõtted ka tulevikus võrguga liituda ning koheselt teenuseid kasutama hakata.