"Kui eelmisel aastal olid tippjuhtide hinnangud valitsuse tegevuse tõhususele praktiliselt kõigis kategooriates paranenud, siis sel korral on pilt veidi teine," tõdes PwC Eesti juhtivpartner Teet Tender. "Eelmise aastaga võrreldes on enim langenud riigihalduse kulude vähendamise (-18%) ning riigikaitse ja julgeoleku (-13%) valdkondade tõhususe hinnangud," tõi ta näiteks.