Kohtu poole pöörduti hagiga seetõttu, et AS-i Õhtuleht Kirjastus 05. juunil 2020 avaldatud artiklis vastas S. Kallas ajakirjaniku küsimusele: „Kujutage ette, mida üks nupumees meile soovitas: selleks, et koalitsiooni saada, oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni. Kujutage nüüd ette, mis ma praegu ütlesin! Mõelge nüüd, kus riigis me oleme – see on ju Moldaavia!"

Hageja (M. Linnamäe) leidis, et väide, nagu tema oleks erakonna Isamaa n-ö niiditõmbaja, kes saaks jagada või jagaks erakonnale käske (sh selle osas, kellega koalitsiooni moodustada), on ebaõige. Lisaks sellele on tema hinnangul tegemist ebakohase väärtushinnanguga.

Kohus leidis, et M. Linnamäe suhtes avaldatu ei olnud faktiväide, vaid väärtushinnang. Kohtu hinnangul kasutas S. Kallas kuulduse levitaja nimetamiseks naljatleva tooniga sõna „nupumees" huumori võtmes. See annab kogu järgnevale naljatleva tooni. Teiseks ei ole kostja esitanud kindlas kõneviisis väidet selle kohta, et hageja annab erakonnale Isamaa käske. Ta on selle esitanud tingivas kõneviisis: „Oleks me pidanud kokku leppima Linnamäe ja Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsiooni." Sellest järeldas kohus, et tegu on spekulatsiooniga, mõttemänguga ja ühtlasi kuuldu edasi kajastamisega väga kaudses toonis. Kohtu hinnangul on kolmanda aspektina oluline, et kirjeldatud lausetele järgnes: „Kujutage nüüd ette, mis ma praegu ütlesin! Mõelge nüüd, kus riigis me oleme – see on ju Moldaavia!" Sellega väljendab kostja enda üllatust ja kriitikat eelkirjeldatud soovituste osas. Kohtu hinnangul oli sellest üheselt välja loetav, et kostja peab selliseid soovitusi absurdseteks ja Eesti vabariigis kui demokraatlikus riigis täiesti sobimatuks.

Kohus asus seisukohale, et hageja on avaliku elu tegelane – ta on tuntud erakondade (eriti erakonna Isamaa) suurrahastajana ning 2019. aastal valitud Eesti kõige mõjukamaks isikuks. Kohus leidis, et M. Linnamäe on avaliku elu tegelane nii äri- kui poliitika valdkonnas. Avaliku elu tegelase osas eeldatakse, et ta peab taluma enda suhtes ajakirjanduses tavapärasest rohkem avaldatud arvustusi ja hinnanguid.

Kohus jõudis järeldusele, et avaldatu loob keskmisele mõistlikule lugejale mulje, et M. Linnamäe on autoriteetne ja mõjuvõimas isik. S. Kallase antud hinnang ei olnud kohtu arvates mõistliku inimese arusaama kohaselt halvustav ega seetõttu ka au teotav.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid