SEB Liisingu „Roheline Liising" on ilmselt vanim pangandusmaastikul välja töötatud keskkonnasäästlikkusele suunav finantstoode, millega alustati juba 2011. aasta sügisel ning mis võimaldab SEB klientidel madala CO2 määraga autode liisimisel soodsamat intressimäära. „Aastal 2020.a. otsustasime astuda edasi kaks sammu korraga ja täna loeme keskkonnasäästlikuks autoks vaid elektriautot. Meile teadaolevalt pakub SEB Liising elektriautodele turu soodsaimat intressi - 1,45% + Euribor. Hetkel on veel aga vara öelda, et eestlane on elektriauto täielikult omaks võtnud. Elektriautosid ostetakse, tõsi aina rohkem," ütleb SEB liisingu juht Rein Karofeld.


SEB Liising finantseeris 2021.a. aastal elektriautosid juba ligi kolm korda rohkem kui eelneval aastal. „Lisaks soodsale intressile pakume elektriautole sama sissemakse %, perioodi pikkust ja jääkväärtust kasutusrendi tüüpi lepingu puhul, nagu tavakütusel sõitvale autole. Kuigi tehnoloogia on uus ja pidevas muutuses, teeme me omalt poolt kõik, et toetada ja nõustada nii era- kui ärikliente oma esimese elektriauto soetamisel," täiendab Karofeld.

Lisaks soodsale liisingule on SEB elektriautode turule tulekuks välja töötanud ka rohelise mikrolaenu, mis on spetsiaalselt suunatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, kes soovivad näiteks ilma tagatiseta soetada elektriautodele laadijad. Sellised sammud aitavad kindlasti kiiremini liikuda keskkonnasõbralikuma tarbimiseni. „Soovin veel eraldi üle rõhutada riiklike toetuste ja meetmete vajalikkust ning kutsun riiki üles pakkuma just lihtsusel baseeruvaid teotusmehhanisme. Kui välja tuua mõned kitsaskohad, millele meie kliendid tähelepanu on juhtinud, siis need on elektriauto kõrge soetusmaksumus ja vähene kiirlaadimisvõrgustik," täiendab Karofeld.