Admiral Markets AS peab teavitama kauplemisteabehoidlat igast sõlmitud tuletislepingust ning lepingu muudatustest või lepingu lõpetamise üksikasjadest hiljemalt üks tööpäev pärast lepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist.

Admiral Markets ASi sõnul kasutas ettevõte raporteerimisel turul tunnustatud, kvalifitseeritud ja professionaalsete teenusepakkujate abi. Raporteerimisteenuse edasiandmine on tavapärane turupraktika, mistõttu ei ole ettevõte tahtlikult eiranud nõuetekohast EMIR raporteerimiskohustust ega suhtunud oma kohustuste täitmisesse hooletult.