Ettevõtted on tänaseks sobivad piirkonnad kaardistanud ja koostöö põhimõtetes kokku leppinud. Koostöö tulemusena lisandub Utilitase tuuleparkide arendusportfelli enam kui 100 tuulikukohta hinnangulise koguvõimsusega üle 500MW. Arendusprojektid on alles algusjärgus ja tuuleparkide lõplik suurus ja rajamine sõltub koostööst kohalike kogukondade ja omavalitsustega, samuti asjakohaste planeeringute ja mõjuhinnangute läbiviimisest.

Utilitase tuuleenergia ja salvestuse ettevõtte OÜ Utilitas Wind juhatuse liikme Rene Tammisti sõnul on kliima- ja energiakriisile lisandunud julgeolekukriisis ülimalt kriitiline imporditavate fossiilkütuste tarbimise kiire vähendamine. „Kujunenud olukorras saab ühiskondliku kokkuleppe korral tuuleparke võrdlemisi kiiresti püstitada, kuid see eeldaks kõikide osapoolte – nii riigi, omavalitsuste, kogukondade kui ka ettevõtete – head tahet ja toimivat koostööd.“

„Utilitasel on olemas parim võimalik oskusteave ja kogemus tuuleparkide rajamisel. Meil on valmisolek tõhusaks ja kiireks tegutsemiseks. Koostöös Graanul Metsa ja teistegi maaomanikega keskendume sellele, et oleks võimalik algatada asjakohased planeeringumenetlused. Loodame kõikidele osapooltele, et luua võimalikult soodne õhkkond planeeringute edenemisele ning plaanide realiseerimisele,“ lisas Tammist. „Sõlmitud kokkulepe täiendab Utilitase arendusportfelli, uued alad moodustavad ligi poole meie praegusest maismaa tuuleparkide arendustest Eestis.“

Graanul Mets juhatuse liikme Marko Raidi sõnul on erinevate taastuvenergia lahenduste võimaldamine grupi ettevõtetele südamelähedaseks teemaks. “Lisaks taastuva biomassi kasvatamisele võimaldab tuuleparkide rajamine maaomanikule tulude mitmekesistamist ja maa täiendavat väärindamist, kuid kahtlemata on energiaressursside lisandumisest võita kogu ühiskonnal – seda eriti süveneva energiakriisi tingimustes,“ ütles Raid.

“Loodame, et ühiskonna ees seisvate keeruliste väljakutsete valguses on täna kõikidel osapooltel suurem koostöötahe jätkusuutlike energia- ja toormelahenduste elluviimiseks. Sinna alla kuulub kindlasti ka kohalike tuuleenergia tootmisvõimsuste rajamine,“ sõnas Raid.