Tagurpidi mentorlus (Reverse Mentoring) on juhendava mentorluse alaliik, mis sai alguse aastal 1999, kui Jack Welch seda populariseerima asus. Nimelt pani ta kokku 500 koostööpaari, mis koosnesid General Electric´u tippjuhtidest ja noortest sama kontserni spetsialistidest, kes asusid arendama oma kogenud kolleegide digioskusi. Lepiti kokku ka konkreetne koostöö fookus — interneti kasutamise oskuste omandamine.

Tänaseks on tagurpidi mentorluse enda organisatsioonides juurutanud sellised ettevõtted nagu Cisco, HP, Dell, Deloitte, Procter& Gamble jt. Tagurpidi mentorluse teemad on praegusel ajal seotud eelkõige digiteemade ja tehnoloogiate rakendamiste ning sotsiaalmeedia oskuste arendamisega. Mentori rolli võtavad organisatsioonisiseselt selleks välja valitud noored.

Tagurpidi mentor — sinust noorem terava pilguga juht või noor talent

Tagurpidi mentorluse rakendamises nähakse kasu mõlemapoolselt — nii tippjuhtkonnale kui ka noortele, kes digimentoritena tegutsevad. Kõrgema tasandi juhid täiendavad personaalse juhendamise toel digioskusi, ühtlasi tutvuvad ka noortele omase mõttelaadiga — see aitab neil paremini kohandada ettevõte tooteid ja teenuseid noorte sihtgrupile ja mõista uue põlvkonna ootusi juhtidele. Koostöö toetab ka generatsioonide vahelist teineteisemõistmist ja võimaldab kogenud juhtidel jagada teadmisi organisatsiooni toimimisest ja enda isiklikust karjääriteest.

Noor mentor omandab koostöö käigus juhendamisoskused, saab paremini aru organisatsiooni toimimise loogikast ja juhtimisest ning laiendab väärtuslike kontaktide näol enda võrgustikku.

Eestis on tagurpidi mentorluse pioneeriks SEB Pank, mis käivitas 2017. aastal koostöös panga Digiakadeemia ja Fontesega digioskuste mentorprogrammi terves Baltikumis. Menteedeks nooretele talentidele olid tippjuhtkonna liikmed Baltikumist ja Rootsist. Tänaseks on läbi viidud juba viis sellist mentorprogrammi. Tagurpidi mentorluse ilminguid on märgata ka mõnes teises organisatsioonis (sh haridussüsteemis), kuid teist samavõrd mastaapset ja riikideülest ning Eestist alguse saanud algatust veel siiani ei ole sündinud.

Fontese tagurpidi mentorprogramm

Fontes on Jack Welchi aegset algset tagurpidi mentorluse prototüüpi hoogsalt kolmes suunas edasi arendanud.

 1. Tunduvalt laienenud teemade ring, mida talendikas noor mentor menteele pakub ja milles ta on valmis menteed toetama.
 2. Rikastavaks elemendiks on organisatsioonidevahelise ehk cross mentoring vormi kasutamine.
 3. Programmis on rohkelt erinevaid lisategevusi, mis toetavad nii noorte mentorite kui menteede programmist kasu saamist.

Eelmisel aastal viisime piloodina läbi esimese avatud tagurpidi mentorprogrammi, kuhu liituti erinevatest organisatsioonidest (tootmine, haridus, meditsiiin, IT, ehitus, pangandus, avalik sektor, jne). Saadud tagasiside põhjal võime öelda, et programm õnnestus igati ning sel aastal jätkame uue programmiga.

Kuigi Fontese tagurpidi mentorprogramm oli organisatsioonidevaheline, on võimalik sedalaadi programm käivitada ka ühes koduettevõttes. Ettevõtte suurus ei ole seejuures määrav. Koostööpaaridena tegutsemist saab rakendada ka väiksemat sorti ettevõtetes ja organisatsioonides.

Läbiviidud uuringud kinnitavad, et sedalaadi mentorprogrammid ja noortele talentidele antud mentoriroll seob neid pikemalt organisatsiooniga, aitab tekitada lojaalsust, soodustab karjääri tegemist ning juhiks kasvamist ja arendab ka organisatsioonisisest suhtevõrgustikku.

Fontese esimese avatud tagurpidi mentorprogrammi tegevused:

Noored mentorid

 • Juhiprofiili/juhipotentsiaali analüüs.
 • 4 töötuba (mentorlus ja mentorluse tööriistad, coachiva juhi oskused, jne).
 • 4-5 kohtumist menteega.
 • 1:1 kohtumine tugicoachiga.
 • Eneserefleksioon.
 • Programmi algus- ja lõpuüritus.
 • Innovatsiooni töötuba.
 • Ettevõtte külastus.
 • Töövarjutamine.
 • Mentorlusprojekti esitlus koos menteega.

Menteed/kogenud juhid

 • Juhiprofiili analüüs.
 • Mini 360 kraadi tagasiside.
 • 3 töötuba ja kovisioon. Külalisesinejad töötubades.
 • 4 — 5 kohtumist mentoriga.
 • Personaalne coachingusessioon.
 • Eneserefleksioon.
 • Programmi algus- ja lõpuüritus.
 • Innovatsioonitöötuba.
 • Ettevõttekülastus.
 • Töövarjutamine.
 • Mentorlusprojekti esitlus koos mentoriga.


Kuidas meil läks?

Tagurpidi mentorlus on kahepoolne arengupartnerlus. Programmijärgses tagasisides tõsteti esile erinevaid programmi kasusid — nii mentorid kui menteed kiitsid laienenud ja rikastavat suhtevõrgustikku, inspireerivaid külalisi ja uusi omandatud oskusi. Noored mentorid said võimaluse varjutada erinevaid ettevõtteid ja juurde julgust juhirollis tegutsemiseks või juhirolli võtmiseks. Mentoriroll oli nii mõnelegi neist esialgu paras adrenaliinilaks, sest tuli töötada suure kogemusega juhtidega. Tuli mõtteid, kuidas kasvada väikesest ettevõttest suuremaks ja mida selleks teha, kuidas planeerida ettevõtte kui terviku toimimist, eesmärkide seadmist ja äritulemuse saavutamist.

Tagurpidi mentorlus on kahepoolne arengupartnerlus.

Kogenud menteed said uusi tehnoloogiaalaseid teadmisi selle kohta, mis kanaleid kasutada, kuidas sõnumeid vormida nii, et need noorte sihtgrupis tähelepanu võidaks, missugust värbamisplatvormi võiks kasutada. Kuidas mõõta enda töötajate panust, mis võiks olla mõõdikud? Kuidas olla julgem tehnoloogiate katsetaja, millest alata? Kuidas tegeleda enda personaalse brändinguga ja sotsiaalvõrgustike kasutamisega? Mitmed kogenud juhtidest menteed tunnistasid, et programmi jooksul oli neil võimalik redisainida enda juhikäekirja.

Praktilised soovitused

Kas sinu organisatsioonis juba rakendatakse tagurpidi mentorlust?

Tagurpidi mentorlust saab rakendada erinevatel eesmärkidel. Kui soovid enda organisatsioonis sellega alustada, siis mõtle esmalt läbi:

 • Mis on peamine programmi fookus!
 • Missugust programmi formaati (tegevused ja kõik muu programmiga seonduv) soovid rakendada?
 • Kuidas mõõdad programmi kasu?
 • Kas sul on olemas energiline ja tagurpidi mentorlusse uskuv programmi eestvedaja ning programmi meeskond?
 • Kuidas kommunikeerid programmi ja kaasad osalejad?
 • Leia mentorid ja menteed ja alusta programmiga!

Vaata ja kuula osalejate muljeid tagurpidi mentorprogrammist:


Kui tagurpidi mentorlus võiks olla ka sinu ettevõtte arengu hoogustajaks, siis võta ühendust: tiiu.allikvee@fontes.ee

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid