Ettevõtteid on väga erinevaid. Ühes tehakse koos bändi, treenitakse spordisaalis ja käiakse paadimatkadel, teises saadakse kokku vaid puhkenurgas ja koosolekutel. Sama erineval skaalal liiguvad ettevõtetes ka omavahelised suhted. Missugune on kommunikatsioon ja läbisaamine juhtkonna ning töötajate vahel, kuidas tulevad üksteisega toime inimestena nii erinevad kolleegid – neid hoovuseid mõõdabki Great Place To Worki uuring, mille väljatöötamise taga on 30 aastat pidevat arendustööd ja metoodikaalast koostööd maailma nelja tippülikooliga.
Ramirent on esimesest tööpäevast alates pingutanud selle nimel, et meie inimesed tahaks igal hommikul meile tööle tulla. See on meie kõigi ühine pingutus, mille krooniks värske tunnustus.
Heiki Onton, tegevjuht

Kõrget tunnustust jagub vaid parimatele

Great Place To Worki tunnustuse teeb eriti väärtuslikuks see, et seda pole võimalik saada n-ö korporatsiooniüleselt, vaid konkreetse ettevõtte oma töötajate hulgas läbi viidud uuringu tulemuste alusel. Nii ei saanud äsja Great Place To Worki sertifikaati automaatselt kogu DHL, vaid ainult Ohios tegutsev tarneahel ja DHL Express U.S.-i Florida üksus. Sama lugu on ka Hiltoni, Cisco ja American Expressiga – kõrget tunnustust jagub vaid üksikutele tütarettevõtetele. „Nii tiheda sõela puhul on sellesse seltskonda pääsemine väga suur au. Meile teadaolevalt oleme hetkel Eestis ainsana sedavõrd kõrge hinnangu omanikud,” rääkis Ramirent Balticu personalijuht Kristi Velbaum.

Personalijuhi sõnul seatakse igale Great Place To Worki tunnustust taotlevale ettevõttele personaalsed lävendid, mis sõltuvad töötajate arvust ja positiivsete vastuste osakaalust. „Ramirent Balticu puhul oli sertifitseerimise eelduseks, et uuringu küsimustele vastab vähemalt 73% töötajatest (vastas 90%) ja positiivsete vastuste osakaal oleks vähemalt 65% (oli 85%). Uuringu tulemustest kujuneb usaldusindeks, mis näitab, kuivõrd töötaja hindab juhtkonda usaldusväärsena, kui lugupidavalt tööandja temasse suhtub, kas töötajaid koheldakse õiglaselt, missugune on meeskonnatunne või kui palju uhkust tunnevad töötajad oma meeskonna ja tööandja üle üldiselt. Niisiis, uuringus hinnatakse nii juhtkonda, kolleege kui tööd ennast.”

3 fakti: Great Place To Work
- Küsitleb igal aastal 10,2 miljonit töötajat.
- Uurib 10 000 organisatsiooni aastas.
- Tegutseb 97 riigis.

Mida Ramirendi kui tööandja puhul kõige rohkem hinnatakse?

Uuringust selgus, et enim hinnatakse Ramirendi puhul meeskonda ehk inimesi, kellega igapäevaselt koos töötatakse, lisaks toodi esile ka töötajatest hoolimist, tööandja pakutavat tervisekindlustust ja ühiseid ettevõtmisi. Vastates küsimusele, mis muudab Ramirendi suurepäraseks töökohaks, toodi veel muu hulgas välja, et kõigil ettevõtte töötajatel on võimalus vabalt oma ideid, arvamusi, muresid erinevatel teemadel välja öelda, kartmata selle eest halvustamist. Konkreetsus tööasjades ja eraelu väärtustamine – neidki asju hindavad inimesed, kellest valdava osa tööpäevad mööduvad n-ö eesliinil klienditeenindajate, laotöötajate või mehaanikutena.

Asjaolu, et ettevõtte pea ja saba omavahel hästi läbi saavad, näitab seegi, et tegevjuht Heiki Onton teab enamikku oma inimesi nimepidi, aga neid on praeguse seisuga Ramirendis 430.

Vahetult on töökohamõnud kokku võtnud mehaanik Raivo Veltermann kolm aastat tagasi salvestatud videos, kus räägib nii: „Olen Ramirendis terve igaviku töötanud – 20 aastat. Hoiab mind siin hea seltskond, pidev edasiarenemine uue tehnikaga.” Raivo töötab ettevõttes tänagi, kui oma staaži poolest pole ta sugugi kõige kõrgemal pulgal. Seal seisavad need, kes koos Ramirendiga kasvanud juba 25 aastat – sama kaua, kui värskel sertifikaadiomanikul vanust.

Ramirent Baltic on suurim ehitusseadmete rendi- ja müügifirma Eestis ja Balti riikides. Tegevust alustati 25 aastat tagasi. Praegu töötab Eestis 145 ja Baltikumis koos tütarettevõttega Ramirent Modular Factory AS kokku 430 töötajat. Tööjõu voolavus organisatsioonis on alla 10%, keskmine tööstaaž 8 aastat, vanimatel olijatel 25 aastat.
Jaga
Kommentaarid