Framm on kasvanud kohalikul betooniturul suureks eeskujuks ja teerajajaks. Sellest annavad tunnistust nii Tallinna, Maardu ja Lagedi tootmisüksustes töötavad ligikaudu 400 pühendunud talenti, nagu ka nende igikestev ja tugev kätetöö, mida saavad meistrid ise siinses linnapildis imetleda, aga mis on nähtav ja tajutav veel mitmetele järgmistele põlvedele. Ainuüksi sellise ajatu kunsti loomine on põhjus Frammiga liitumiseks. Mis on aga veel see müstiline miski, millega Framm oma töötajatele nii tugevalt südame külge kipub kasvama?

Betoonmeistrite ajatu ja tugev kätetöö on linnapildis nähtav ja tajutav veel mitmetele järgmistele põlvedele.

Väärtused, mis lähevad korda

Frammikate suhtumises – nii oma töösse, lõpptulemusse, kolleegidesse, klientidesse, partneritesse, aga ka meid ümbritsevasse keskkonda – valitseb alati selge üksmeel. Teades, kui suurt mõju avaldatakse meid ümbritsevale elu-, äri- ja looduskeskkonnale, pingutatakse ühiselt tugevasti selle nimel, et loodusest võimalikult vähe võtta ja samas üha rohkem tagasi anda. Loomulikult väljendub see igapäevases tootmisjäätmete ja olmeprügi sorteerimises, materjalikasutuses, tootearenduses ning muude ringmajanduslike eesmärkide pidevas elluviimises, et oma mõju loodusele järjest vähendada.

Oma igapäevategevustes lähtutakse ennekõike kolmest väärtusest – aususest, õiglusest ja avatusest –, mida peavad ühtviisi oluliseks kõik töötajad. Eriliselt läheb iga frammika silm särama siis, kui jutt läheb eesmärkidele ja nende ühisele saavutamisele.

Põnevad ühistegevused – spordiennustusvõistlustest Öörännakuni

Frammis juba igav ei hakka! Meeskonnas käib kibe töö selle nimel, et iga päev oleks omanäoline ja tooks kaasa uusi põnevaid väljakutseid. Seega – kui on vaja kiiresti välja mõelda mõni spontaanne ühistegevus, millega argiellu värvi tuua, on kõik varmad kaasa mõtlema. Nii pole kuigivõrd imestada, kui suurte tähtsate spordivõistluste eel pannakse käima täitsa oma ennustusvõistlus. Juba mitmeid aastaid on osaletud lõbusal Öörännakul ja tehtud üheskoos keskkonnale pai maailmakoristuspäeval koristades. Teinekord võetakse eksprompt ette ühine loomaaiakülastus. Üheks aasta suurimaks ja oodatuimaks sündmuseks on aga kahtlemata Frammi sünnipäev, kus meeleoluka õhtu käigus saavad muu hulgas tunnustatud pikaajalised töötajad.

Spetsialistist juhiks

Üks peamine põhjus, miks Frammile truuks jäädakse, on kahtlemata ka ettevõttesisesed arenguvõimalused. Miks vaadata mujale, kui karjääriredelil saab ronida ka ettevõtte sees? Töötajate potentsiaal ei jää Frammis kindlasti märkamata – ikka leitakse viise, kuidas seda parimal võimalikul viisil rakendada, et pakkuda seeläbi töötajatele võimalust areneda ja end proovile panna. Nii on mitmedki head spetsialistid kogemuse ja oskuste suurenedes juhiks kasvanud. Kõigele eelnevale lisaks saab Frammis kaasa lüüa ülimalt põnevates projektides nii ettevõtte sees kui ka väljaspool. Näiteks osaletakse aktiivselt betooniühingu ja digitaalehituse klastri tegevustes.

Kuigi betoontoodete valmistamine on teadupärast oma olemuselt tehniline ja raske ala, on Frammi missioon olnud alati anda sellele kõigele inimlik nägu. Kui tahad olla osa sellest näost, siis miks mitte liituda Frammi teotahtelise meeskonnaga ning jätta inseneri või konstruktorina oma hindamatu panus Eesti ja Skandinaavia linnapilti.

Kristi Aeg, Frammi kvaliteedijuht
Olen Frammis töötanud
tänaseks juba 10 aastat.


Oma töö juures meeldib mulle enim
selle vaheldusrikkus – ühelt poolt saan tegeleda oma meeskonna juhtimisega ja erinevate ettevõttesiseste protsesside väljatöötamise ning arendamisega, teisalt saan käia näiteks objektikülastustel või esindada meie ettevõtet erinevate erialaliitude ja tehniliste ekspertgruppide töös. Võin täiesti vabalt veeta oma päeva, tuhnides erinevates standardites ja normdokumentides, dešifreerides keerulist kantseliitlikku teksti, samas võin vajadusel vabalt käärida käised üles ja meie betoonilaboris mõne eksperimentaalsegumi kokku segada. Betoonitööstuses ei ole kvaliteedijuhtimine kunagi lihtsalt kuiv paberimajandus – on kliendisuhtlust, töötajate koolitamist, tootearendust, katsetamist ja mittevastavuste lahendamisel ka mingil määral detektiivitööd.


Töötan just siin, sest
mulle tohutult meeldib meie ettevõtte läbipaistvus ning mind väga kõnetab Frammi visioon olla betoonituru Põhjanael – ere täht, mille järgi kurssi seatakse. Frammis me panustame oma inimestesse ja areneme pidevalt. Me olemegi nõudlikud nii enda kui teiste suhtes, samas lahenduste otsimisel lähtume alati sellest, mis on õiglane. See kõik haakub väga tugevalt minu enese väärtuste ja tõekspidamistega. Sama on näha ka mu kolleegide puhul – koos me olemegi frammikad ja ajame Frammi asja. Lisa siia veel põnev ja väljakutseid täis amet ning pole just eriline mõistatus, miks mulle just Frammis töötada meeldib.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid